Петък, 07 Август 2020
Има деца, които се нуждаят от помощ, от защита, от любов, от дом, семейство, от истински приятел до себе си, от някой, на когото да се доверят, за да повярват отново….
ЗА ДА ИМАТ ДЕТСТВО!
НИЕ – ЕКИПЪТ НА КСУДС те подкрепяме, придружаваме, помагаме, заставаме до теб, за да стигнеш до живота на възрастния по най-безопасния и сигурен начин.

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

Галерия

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  small deteАко си дете и някой те насилва, загубил си приятел, близък или имаш друг проблем- обади се!
  Ако си родител и търсиш съвет- обади се!
  Ако си гражданин и разбереш, че дете се нуждае от помощ- обади се!
  Телефон 111 116

  small dete

  „Първите няколко години (от човешкия живот) приличат на изграждането на основите на къща, можете да структурирате такива основи, благодарение на които всичко останало да се развива”. КСУДС-Пловдив вярва в тези думи и счита, че инвестицията, подкрепата и придружаването на малките учени в техните най-първи изследвания е от съществено значение при разгръщане потенциала на всяко дете.

   

  small deteПреживяното насилие кара детето да се чувства безпомощно и да изпитва още по-голямо чувство на срам. Детето- свидетел или жертва има нужда от специална грижа. То има право да получи информация за неговата роля и участие в правните процедури по достъпен начин. Има право това да се случи в защитена среда от специално обучен екип. Повече за „Синята стая” тук: ЛИНК

  Актуално

  Работа при нас

  • Работа при нас

   В момента няма свободни работни места.

    

   Написана в Вторник, 20 Октомври 2015 00:00 в За нас Прочетена 7577 пъти

  Кръгла маса - 23 април 2009 г.

  Четвъртък, 23 Април 2009 11:58

  От 09.11.2009 г. деца с различни специфични потребности, които са лишени от родителски грижи и живеят в ДМСГД ще ползват услугите на логопед в КСУДС. Всяка седмица 6 деца, с които екип „Деца с увреждания" работи, посещават ЦОП за индивидуална работа, музикотерапия и група по психомоторика. За подпомагане на тяхното развитие към ползваните досега услуги се добавя и работа с логопед. Целта е подобряване на комуникативните способности на децата и максимално развитие на техния потенциал. Работата с тези деца им помага да опознаят околния свят и да формират основни навици и умения. По време на сесиите рисуваме и подреждаме пъзели, играем със строители, слушаме музика и свирим на музикални инструменти – всичко това е важно за развитието на децата и за компенсиране на пропуските в развитието вследствие на неблагоприятна социална среда, заболяване, изоставане. Положителните резултати са налице всеки ден.

  На 4. 11. 2009 г. социалните работници от екип „Работа с деца на улицата и деца, отпадащи от училище" стартират модул „Здравни умения" в ОУ „Димчо Дебелянов" с ученици от четвъртите класове. Целта на модула е затвърждаване на хигиенни навици у децата и запознаване с рисковете върху здравето на човека от употребата на цигари и наркотици и придобиване на модели на поведение при рискови ситуации вкъщи, на улицата и в училище. В модула са включени ролеви игри и нагледни материали. Заложени теми в модула са: Чистотата е здраве за мен, Моят дом е моята крепост, Моята безопасност на улицата и в училище, Тютюнопушене или здраве – изборът е твой, Обичай живота си.

  Стани доброволец

  Екипът на КСУДС приема доброволчеството, като ценност и се стреми да подкрепя и насърчава всеки, който има ясна и реалистична мотивация да бъде доброволец. ... продължава

  Стани дарител!

  Ежедневно в своята работа, екипът на КСУДС се среща с много деца, които са нямали шанса да се родят и израснат в сигурна семейна среда с любящи родители – ... продължава