Четвъртък, 21 Ноември 2019
Има деца, които се нуждаят от помощ, от защита, от любов, от дом, семейство, от истински приятел до себе си, от някой, на когото да се доверят, за да повярват отново….
ЗА ДА ИМАТ ДЕТСТВО!
НИЕ – ЕКИПЪТ НА КСУДС те подкрепяме, придружаваме, помагаме, заставаме до теб, за да стигнеш до живота на възрастния по най-безопасния и сигурен начин.

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

Галерия

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  small deteАко си дете и някой те насилва, загубил си приятел, близък или имаш друг проблем- обади се!
  Ако си родител и търсиш съвет- обади се!
  Ако си гражданин и разбереш, че дете се нуждае от помощ- обади се!
  Телефон 111 116

  small dete

  „Първите няколко години (от човешкия живот) приличат на изграждането на основите на къща, можете да структурирате такива основи, благодарение на които всичко останало да се развива”. КСУДС-Пловдив вярва в тези думи и счита, че инвестицията, подкрепата и придружаването на малките учени в техните най-първи изследвания е от съществено значение при разгръщане потенциала на всяко дете.

   

  small deteПреживяното насилие кара детето да се чувства безпомощно и да изпитва още по-голямо чувство на срам. Детето- свидетел или жертва има нужда от специална грижа. То има право да получи информация за неговата роля и участие в правните процедури по достъпен начин. Има право това да се случи в защитена среда от специално обучен екип. Повече за „Синята стая” тук: ЛИНК

  Актуално

  Работа при нас

  • Работа при нас

   Комплекс за социални услуги за деца и семейства търси да назначи Социален работник в Звено "Майка и бебе"
   Изисквания:образование висше – „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, Психология и др., минимална степен „Бакалавър”; трудов опит: опит при работа в екип, опит при работа с майки и деца, опит при подкрепа на деца и семейства в затруднено положение.
   Основна заплата 672 лв.
   Длъжността предвижда работно време на график.
   Краен срок за кандидатстване: 14.11.2019 г.
   Подбор по документи до: 15.11.2019 г.
   Интервю на: 18-19.11.2019 г.

   Моля, попълнете формулярът за кандидатстване - Prilojenie_ZMB

   Написана в Вторник, 20 Октомври 2015 00:00 в За нас Прочетена 6408 пъти

  Директорът на КСУДС-Пловдив Росица Богалинска-Петрова участва в събитие на тема „По пътя на промяната –развитие на услугата приемна грижа в гр. Стара Загора", организирано от АРК България в Стара Загора на 8 и 9 октомври.АРК България и партньорите от сдружение „Самаряни", отдел Закрила на детето и Община Стара Загора представят модела и опита на специализирания екип по примна грижа, работещ на областно ниво, създаден в Стара Загора като част от пилотната програма „Деинституциализация на услугите за деца".

  На 9, 10 и 15 октомври в КСУДС ще се проведе въвеждащо обучение на осем новопостъпили социални работници. Въвеждащото обучение е част от системата на цялостното обучението, което Комплексът за социални услуги предоставя на младите социални работници, което ще им помогне да овладеят методите на социалната работа, работата с деца и семействата.

  Стартира лятно училище в ЦРДУ

  Четвъртък, 02 Юли 2009 12:38

  Центърът за работа с деца на улицата и деца отпадащи от училище предлага на децата с риск на отпадане от училище лятна програма, която да организира свободното им време.

  Целта на услугата, предосвавяна от социалните работници на центъра, е децата с риск от отпадане от образователната система, в това число /голям брой неизвинени отсъствия, конфликтно поведение в училище, неглижиране/, да бъдат въвлечени в извънучебни занятия, с цел преодоляване на риска.

  До края на м. юли децата, клиенти на Центъра за обществена подкрепа, ще се забавляват в ателиетата и дейностите, организирани от социалните работници от екипите „Първична превенция и „Деинституционализация": интерактивни игри, обучителни курсове за „социални умения", „полово възпитание" и „здравни умения". Хлапетата ще посетят Природонаучния и Етнографския музей, ще ходят на картинг и боулинг, и ще рисуват върху текстилни фанелки.

  Стани доброволец

  Екипът на КСУДС приема доброволчеството, като ценност и се стреми да подкрепя и насърчава всеки, който има ясна и реалистична мотивация да бъде доброволец. ... продължава

  Стани дарител!

  Ежедневно в своята работа, екипът на КСУДС се среща с много деца, които са нямали шанса да се родят и израснат в сигурна семейна среда с любящи родители – ... продължава