Петък, 07 Август 2020
Има деца, които се нуждаят от помощ, от защита, от любов, от дом, семейство, от истински приятел до себе си, от някой, на когото да се доверят, за да повярват отново….
ЗА ДА ИМАТ ДЕТСТВО!
НИЕ – ЕКИПЪТ НА КСУДС те подкрепяме, придружаваме, помагаме, заставаме до теб, за да стигнеш до живота на възрастния по най-безопасния и сигурен начин.

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

Галерия

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  small deteАко си дете и някой те насилва, загубил си приятел, близък или имаш друг проблем- обади се!
  Ако си родител и търсиш съвет- обади се!
  Ако си гражданин и разбереш, че дете се нуждае от помощ- обади се!
  Телефон 111 116

  small dete

  „Първите няколко години (от човешкия живот) приличат на изграждането на основите на къща, можете да структурирате такива основи, благодарение на които всичко останало да се развива”. КСУДС-Пловдив вярва в тези думи и счита, че инвестицията, подкрепата и придружаването на малките учени в техните най-първи изследвания е от съществено значение при разгръщане потенциала на всяко дете.

   

  small deteПреживяното насилие кара детето да се чувства безпомощно и да изпитва още по-голямо чувство на срам. Детето- свидетел или жертва има нужда от специална грижа. То има право да получи информация за неговата роля и участие в правните процедури по достъпен начин. Има право това да се случи в защитена среда от специално обучен екип. Повече за „Синята стая” тук: ЛИНК

  Актуално

  Работа при нас

  • Работа при нас

   В момента няма свободни работни места.

    

   Написана в Вторник, 20 Октомври 2015 00:00 в За нас Прочетена 7577 пъти

  Нова услуга в подкрепа на родилките и на майките в риск да изоставят децата си предоставят социалните работници от екип Първична превенция на Комплекса за социални услуги за деца и семейства. От м. декември те поемат ежеседмични дежурства в Родилното отделение на МБАЛ „Св. Георги". След обсъждане на различните случаи гл. акушер Байлова, те се срещат с родилките, консултират ги или разговарят с тях по въпроси, които ги вълнуват. Социалните работници емоционално и морално подкрепят майките и често им помагат да преодолеят стреса след раждането. Медиците от Родилното отделение споделят, че след проведените срещи на социалните работници с родилките значително е намален броя на сигнали за майки в риск да изоставят децата си.

  На 11. 01. 2010 г. социалните работници от екип „Работа с деца на улицата и деца, отпадащи от училище" стартират модул „Превенция на отпадане от училище" в ОУ „Димитър Талев " с ученици от петите класове. Курсът е насочен към деца, които са с риск от отпадане от училище, висок брой отсъствия, или конфликтно поведение.

  Темите от модула спомагат за сплотяване на класа, опознаване на децата и разбиране ролята на учителя. Информацията е поднесена по различен начин, който спомага за по лесното усвояване на знанията. Учениците имат възможност да натрупат нови знания и умения чрез сюжетно – ролеви игри и въпроси. Сесиите по отделните теми провокират любознателността на децата и спомагат за придобиване на по-пълна представа за въпросите, свързани с училището /общуване, взаимодействие и взаимоотношенията им с учителите, последствията от нередовно посещаване на учебни занятия/, приятелството в училище, различните професии.

  Казват, че на Коледа се случват чудеса... Тази Коледа дари на пет малчугана, доскоро отглеждани в домове за деца, лишени от родителски грижи, семейство!

  Тяхната история? Доскоро те са деца, които се отглеждат в социални институции. С различна съдба. На възраст между две и осем години. През месец декември пет кандидат - приемни семейства се срещат с тях. На професионален език - това са срещи за напасване на приемните деца с приемните семейства. Или обобщено – работата на социалните работници от екип Деинституционализация към КСУДС по Приемна грижа даде възможност на 5 деца от институции да растат в семейство, да бъдат обичани и растат в сигурна семейна среда.

  Има ли по-добър подарък от новината , че пет деца откриха своите семейства.

  По случай коледните празници КСУДС, Пловдив организира парти с деца, с които социалните работници от Комплекса работят. Тържеството се проведе на 14 декември от 15.30 ч. в Центъра за обществена подкрепа. Гости на празника бяха повече от 40 деца с техните семейства, приемни родители и социални работници. Малчуганите получиха безценен подарък - незабравими мигове с дядо Коледа. Артисти от театър „Лабас" изнесоха коледен спектакъл, след което Дядо Коледа им раздаде подаръци. Цареше празнично настроение с музика, песни и игри.

  Стани доброволец

  Екипът на КСУДС приема доброволчеството, като ценност и се стреми да подкрепя и насърчава всеки, който има ясна и реалистична мотивация да бъде доброволец. ... продължава

  Стани дарител!

  Ежедневно в своята работа, екипът на КСУДС се среща с много деца, които са нямали шанса да се родят и израснат в сигурна семейна среда с любящи родители – ... продължава