Петък, 24 Май 2019
Има деца, които се нуждаят от помощ, от защита, от любов, от дом, семейство, от истински приятел до себе си, от някой, на когото да се доверят, за да повярват отново….
ЗА ДА ИМАТ ДЕТСТВО!
НИЕ – ЕКИПЪТ НА КСУДС те подкрепяме, придружаваме, помагаме, заставаме до теб, за да стигнеш до живота на възрастния по най-безопасния и сигурен начин.

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

Галерия

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  small deteАко си дете и някой те насилва, загубил си приятел, близък или имаш друг проблем- обади се!
  Ако си родител и търсиш съвет- обади се!
  Ако си гражданин и разбереш, че дете се нуждае от помощ- обади се!
  Телефон 111 116

  small dete

  „Първите няколко години (от човешкия живот) приличат на изграждането на основите на къща, можете да структурирате такива основи, благодарение на които всичко останало да се развива”. КСУДС-Пловдив вярва в тези думи и счита, че инвестицията, подкрепата и придружаването на малките учени в техните най-първи изследвания е от съществено значение при разгръщане потенциала на всяко дете.

   

  small deteПреживяното насилие кара детето да се чувства безпомощно и да изпитва още по-голямо чувство на срам. Детето- свидетел или жертва има нужда от специална грижа. То има право да получи информация за неговата роля и участие в правните процедури по достъпен начин. Има право това да се случи в защитена среда от специално обучен екип. Повече за „Синята стая” тук: ЛИНК

  Актуално

  Работа при нас

  • Работа при нас

   В момента няма свободни работни места.

   Написана в Вторник, 20 Октомври 2015 00:00 в За нас Прочетена 5755 пъти

  Стартира лятно училище в ЦРДУ

  Четвъртък, 02 Юли 2009 12:38

  Центърът за работа с деца на улицата и деца отпадащи от училище предлага на децата с риск на отпадане от училище лятна програма, която да организира свободното им време.

  Целта на услугата, предосвавяна от социалните работници на центъра, е децата с риск от отпадане от образователната система, в това число /голям брой неизвинени отсъствия, конфликтно поведение в училище, неглижиране/, да бъдат въвлечени в извънучебни занятия, с цел преодоляване на риска.

  До края на м. юли децата, клиенти на Центъра за обществена подкрепа, ще се забавляват в ателиетата и дейностите, организирани от социалните работници от екипите „Първична превенция и „Деинституционализация": интерактивни игри, обучителни курсове за „социални умения", „полово възпитание" и „здравни умения". Хлапетата ще посетят Природонаучния и Етнографския музей, ще ходят на картинг и боулинг, и ще рисуват върху текстилни фанелки.

  На 19. 06. 2009 г. /петък/ от 10.30 до 12.30 ч. в „Цар Симеоновата градина" се проведе детски хепънинг.

  Хепънингът е част от кампанията „Приемна грижа – 2009 г. Отвори сърцето си – приеми дете". Целта му бе промотиране на услугата „Приемна грижа" и набиране на приемни родители. В хепънинга участваха и деца, които живеят в приемни семейства. Те се забавляваха с театър А ' парт и представлението „Страната Мечтания". Малчуганите участваха в конкурса-рисунка върху асфалт „Моето мечтано семейство", а победителите получиха атрактивни награди. Цареше празнично настроение с музика, танци и игри, към които се присъединиха и случайни минувачи, което даде повече гласност на инициативата. Социалните работници раздадоха информационни материали и консултираха желаещите да станат приемни родители.

  На 29 и 30 май екипът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства проведе teambuilding в Кресненското дефиле. Целта на програмата бе членовете на колектива да се опознаят и сплотят. Рафтингът по река Струма и преминаването през „Шейтан дере" даде възможност на социалните работници и психолози да покажат не само личните си качества, но и уменията си да работят в екип. Есктремните ситуации, преключенията и невероятно красивата природа се превърнаха в едно наистина незабравимо преживяване.

  Стани доброволец

  Екипът на КСУДС приема доброволчеството, като ценност и се стреми да подкрепя и насърчава всеки, който има ясна и реалистична мотивация да бъде доброволец. ... продължава

  Стани дарител!

  Ежедневно в своята работа, екипът на КСУДС се среща с много деца, които са нямали шанса да се родят и израснат в сигурна семейна среда с любящи родители – ... продължава