Вторник, 23 Юли 2019
Има деца, които се нуждаят от помощ, от защита, от любов, от дом, семейство, от истински приятел до себе си, от някой, на когото да се доверят, за да повярват отново….
ЗА ДА ИМАТ ДЕТСТВО!
НИЕ – ЕКИПЪТ НА КСУДС те подкрепяме, придружаваме, помагаме, заставаме до теб, за да стигнеш до живота на възрастния по най-безопасния и сигурен начин.

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

Галерия

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  small deteАко си дете и някой те насилва, загубил си приятел, близък или имаш друг проблем- обади се!
  Ако си родител и търсиш съвет- обади се!
  Ако си гражданин и разбереш, че дете се нуждае от помощ- обади се!
  Телефон 111 116

  small dete

  „Първите няколко години (от човешкия живот) приличат на изграждането на основите на къща, можете да структурирате такива основи, благодарение на които всичко останало да се развива”. КСУДС-Пловдив вярва в тези думи и счита, че инвестицията, подкрепата и придружаването на малките учени в техните най-първи изследвания е от съществено значение при разгръщане потенциала на всяко дете.

   

  small deteПреживяното насилие кара детето да се чувства безпомощно и да изпитва още по-голямо чувство на срам. Детето- свидетел или жертва има нужда от специална грижа. То има право да получи информация за неговата роля и участие в правните процедури по достъпен начин. Има право това да се случи в защитена среда от специално обучен екип. Повече за „Синята стая” тук: ЛИНК

  Актуално

  Работа при нас

  • Работа при нас

   В момента няма свободни работни места.

   Написана в Вторник, 20 Октомври 2015 00:00 в За нас Прочетена 5885 пъти

  Днес, 17. 11. 2009 г. социалните работници от екип „Деинституционалидация" започват обучение на три кандидат – приемни семейства, които ще бъдат обучени за професионални приемни родители. Сесиите ще продължат на 20, 24 и 26 ноември в Центъра за обществена подкрепа.

  Целта на обучението е кандидатите за приемни родители да се запознаят със спецификата на приемната грижа, видовете приемна грижа, специфичните особености на децата за приемна грижа и последиците от престоя им в институциите.

  Кандидат-приемните семейства преминават тренинг за справяне с раздялата и трудното поведение при децата. В надграждащото допълнително обучение те се запознават с особеностите на децата от 0 до 3 години и тези на деца, жертва на насилие и трафик, както и специфичните потребности на деца с увреждания.

  На 10 и 12 ноември се провежда обучение на социалните работници от три от екипите на КСУДС – Екип за работа с деца с увреждания, Център за работа с деца на улицата и Звено „Майка и бебе". Обучението се предоставя от Учебния център на БЧК, Пловдив и има за цел да подготви социалните работници в даване на първа помощ. Знанията и уменията за даване на спешна помощ в критични ситуации са задължителни за социалните работници в пряката им работа с деца, както и в работата на Звено „Майка и бебе" с бебета и техните майки. В курса са включени и теми, произтичащи от специфични нужди, като разпознаване на употребяващи наркотични вещества, поведение при кризи от неврологичен и психичен характер и др.

  Социален работник от екип „Деинституализация" участва днес, 30. 10. 2009 г., в откриването на проект „Учебно-професионална кухня" в ДДЛРГ „В. Петлешков" в гр.Брацигово. Проектът е реализиран със съдействието на Национален алианс за работа с доброволци - Пловдив и Община Брацигово.

  Днес, 29.10.2009г. в гр. Стамболийски се състоя заседание на Комисията за детето. Екип „Деинституционализация" представя кандидатурата на приемно семейство от с. Куртово Конаре, което е преминало оценка и обучение в КСУДС-Пловдив.

  Стани доброволец

  Екипът на КСУДС приема доброволчеството, като ценност и се стреми да подкрепя и насърчава всеки, който има ясна и реалистична мотивация да бъде доброволец. ... продължава

  Стани дарител!

  Ежедневно в своята работа, екипът на КСУДС се среща с много деца, които са нямали шанса да се родят и израснат в сигурна семейна среда с любящи родители – ... продължава