Неделя, 20 Септември 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Работа при нас

  Комплекс за социални услуги за деца и семейства търси да назначи Социален работник в Център за настаняване от семеен тип
  Изисквания:образование: висше – „Социални дейности”, „Социална  педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”,  Психология, Педагогика, минимална степен „Бакалавър”; трудов и  професионален опит: опит при работа в екип, опит при работа с деца, опит  при подкрепа на деца и семейства в затруднено положение.
  Длъжността предвижда работно време на график.
  Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г.
  Подбор по документи до: 02.10.2020 г.
  Интервю на: 05 и 06.10.2020 г.

  Формуляр за кандидатстване в прикачения файл.

   

  Още в тази категория: « Работим за Стани дарител! »