Петък, 03 Април 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  05.02.2020 г. - 24 часа Пловдив - Разпитаха 6 деца жертви в Синята стая

  Написана от  Публикувана в Отзвук Сряда, 05 Февруари 2020 00:00

  Шестима непълнолетни, които са пострадали от насилие, са били разпитани през януари в Синята стая на Комплекса за социални услуги в Пловдив.

  Повечето са били жертви на блудства, с тях разговаря специално обучен педагог или психолог, научи „24 часа”.
   „Беседите се провеждат в помещение, разделено от друго с  т. нар. Виенско огледало. Втората стая е оборудвана с техника, в нея са съдебният състав, представители на полицията или прокуратурата. Децата не ги виждат и чуват”, обясни шефът на Комплекса Недка Петрова.  
  Специалистът, който трябва да вземе показания от хлапето, е предварително подготвен с въпросите. Присъстващите могат да задават допълнителни в слушалката на ухото му.
  „Усилията ни в момента са насочени към намаляване на броя на разпитите на едно и също дете, за да не бъде травмирано. Ако дава обяснения неколкократно за престъплението, извършено спрямо него, много е вероятно накрая да отрече, че такова нещо му се е случило. По тази причина идват вече и вещи лица, за да могат също да си зададат въпросите”,  посочва Петрова.
  През м. г. в Синята стая са дали показания 16 деца на възраст до 10 г. 11 от тях са били момичета.

  Прочетена 25 пъти