Вторник, 14 Юли 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  24.09.2019 г. - радио Пловдив - Дискусия за "Гласът на осиновеното дете"

  Написана от  Публикувана в Отзвук Четвъртък, 03 Октомври 2019 16:14

  http://bnr.bg/plovdiv/post/101169788/glasat-na-osinovenoto-dete?fbclid=IwAR0RhqQOIHY3qz0OB4UfgRoE0XvZvXb5RpeRe0rQE4nF3bpZOMepqQp9aUk

   публикувано на 24.09.19 в 09:50 Автор: Галя Митева

  Българска асоциация „Осиновени и осиновители"  за шеста  година инициира и организира Национални информационни седмици, посветени на осиновяването които започват от 24 септември.

  Тази година в инициативата се вкючва и Национален алианс за социална отговорност , представител на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги на хора с увреждания  за България и двете организации обединяват усилия, за да представят натрупания опит – резултати и предизвикателства – за да бъде по-добре чут гласът на осиновеното дете и да бъде процеса по осиновяване ориентиран в по-висока степен към правата и интересите на децата.

   Началото е с дискусионния форум "Гласът на осиновеното дете", в който участва и Недка Петрова  директор на Комплекса за социални услуги за деца и семействав Пловдив и експерт-координатор на Националния алинас за социална отговорност.

  Началото на информационните седмици ще бъде поставено с Дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“, на който ще се даде гласност на трудностите и предизвикателствата, които съпътстват процеса на осиновяване (оценка, обучение, следосиновително наблюдение и др.), както и ще се популяризират добри практики, свързани с темата.

  В дискусионния форум "Гласът на осиновеното дете" участва и Недка Петрова  директор на Комплекса за социални услуги за деца и семействав Пловдив и експерт-координатор на Националния алинас за социална отговорност.


  В интервю за Радио Пловдив тя подчерта необходимостта от промяна в работата с осиновителите, в диалога с тях, в необходимостта те да бъдат сигурни в желанието си да приемат детето в семейството си не за известно време, а завинаги.

  Не осиновителите трябва да очакват детето само да влезе в семейството им, а те трябва да влязат в света на детето, да опитата да го разберат и да му помагат. Защото на възраст около 14- 15 г. децата влизат в пубертет и тогава често се стига до неразбирне и конфликти.

   На форума ще се дискутират въпросите за възрастовата граница  за осиновителите,  прекратяването на осиновяването, критерии при избора на осиновители, както и тайнат ана оисновяването.

  Сериозен проблем при осиновяването е факта, че една част от тях са деца с увреждания. Те са 923 за страната.

  До средата на годината, за страната за 1814 деца има заявени 1533 кандидати за осиновители. От тях 516 са осиновени.

   

  Прочетена 187 пъти Последно променена в Вторник, 26 Ноември 2019 09:18