Понеделник, 06 Юли 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  „Вечеря на толерантността“ в Пловдив

  Написана от  Публикувана в Отзвук Четвъртък, 08 Август 2019 18:24

  https://nasoki.bg/vecherya-na-tolerantnostta-v-plovdiv/?fbclid=IwAR2JFY1Xy4G2QYL13j59JnfFE8kecFiWLFtoHF3MRLxd9XM62KvWapDWQy8

   

  На 6 август в сградата на Дома за стари хора „Св. Василий Велики“ в Пловдив се състоя събитие под мотото „Вечеря на толерантността“,

  организирано от Humanity First (неправителствена организация, която се занимава с благотворителна дейност и подкрепа за хора в нужда). През тази година от организацията са подпомогнали един от комплексите за деца в Пловдив с дарение, благодарение на което са закупени скъпоструващи помощни средства и съоръжения. Humanity First се ангажират и с бъдещи дейности в помощ на децата и социалните услуги в града, реализирайки още няколко проекта в тази посока.

  Събитието, посветено на темата за толерантността премина като неформална среща, която събра на едно място специалисти от социални услуги, над 100 възрасни и деца от потребителите, представители на полицията, на лечебните и здравни заведения, неправителствени организации и др., с които услугите си партнират. Те имаха приятен повод да се запознаят и да поговорят за възможностите за подкрепа, начините на взаимодействие и бъдещите форми на сътрудничество, да се изявят, да пеят, да танцуват и да се забавляват.

   

   

  Прочетена 193 пъти Последно променена в Четвъртък, 08 Август 2019 18:27