Понеделник, 06 Юли 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Осигуряване на достъпна среда в сградата на ЦОП

  Написана от  Публикувана в Отзвук Четвъртък, 08 Август 2019 18:18

  https://nasoki.bg/osiguryavane-na-dostapna-sreda-v-sgradata-na-tsop-plovdiv/?fbclid=IwAR0NZpUq6m1lDdhyrEhfDHW6QWm9G0kK2Xa2GWoV6N5wN5y82TKP0WR03_w

  По одобрено проектно предложение на Община Пловдив за „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Центъра за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив“ от УС на проект „Красива България“ ще бъде изграден асансьор.

  Изпълнението на проекта ще направи достъпни помещенията на втория и третия етаж на ЦОП за хора със затруднения в придвижването. Това е поредна стъпка при дейностите на Община Пловдив и КСУДС в посока на социалното включване на хора с увреждания.

  Новото съоръжение ще улесни достъпа на хора, за които преодоляването на стълбите е трудно или невъзможно, до залата за провеждане на редица мероприятия и разнообразни публични събития в Центъра.

  Комплексът осигурява и база за учебната практика на студентите от две специалности на Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – „Социални дейности“ и „Социална педагогика“. Преодоляването на трудностите при достъпа до залите ще позволи и на студенти с физически увреждания да се включват в занятията.

  На горните етажите са разположени и работни помещения за служителите в ЦОП, респективно наличието на асансьор ще повиши възможностите за наемане на работа на хора с увреждания.

  Всичко това се реализира и благодарение на група социално отговорни архитекти, обединени от арх. Даниела Пухалева, които са подготвили безвъзмездно инвестиционния проект.

  Стойността на проекта е 100 572 лв., от които 80 463 лв. е финансирането от проект „Красива България“.

   

  Прочетена 184 пъти Последно променена в Четвъртък, 08 Август 2019 18:27