Петък, 24 Май 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Конкордия България: Обмяна на опит и добри практики с колеги от Пловдив.

  Написана от  Публикувана в Отзвук Петък, 30 Ноември 2018 19:28

   

  http://www.concordia.bg/novini/opit-dobri-praktiki/?fbclid=IwAR3_8JQnKCM2DK_JYl8o7x00XCZXc58XX4mRkmUyM4cMsbihMe0oj54v_2w

  През месец ноември, 2018 бе проведена работна среща между екипа на Център за работа с деца "Посока"  към фондация „Конкордия България“ и  колегите им от Центъра за работа с деца на улицата към  КСУДС- Пловдив.

  Екипът на „Посока“  бе посрещнат в топла работна атмосфера, като целта на срещата бе  обмяна на опит и добри практики за работа с децата в риск и техните семейства. Бяха обсъдени различни актуални теми и въпроси,  отнасящи се към процеса на организация и предоставяне на услугите, спецификата и затрудненията в работата със семейнaта среда. Беше поставен акцент и върху  важността на работата в мрежа и мултидисциплинарност  по случаи на деца в риск в контекста на променящи се потребности и социална среда. Бяха споделени успехите и работещите практики, насочени към подкрепа на децата и семействата в неравностойно положение.

  Срещата беше изключително ценна, защото се получи един откровен разговор  за предизвикателствата и постиженията в социалната работа.

  Център за работа с деца „Посока“  е държавно делегирана дейност  към  Столична община. 

   

  Прочетена 145 пъти Последно променена в Понеделник, 14 Януари 2019 15:07