Сряда, 22 Януари 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Отзвук

  https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/momche-sreshtna-sestrite-si-v-denq-na-hristiqnskoto-semeystvo

   

  9 деца са настанени при различни приемници, биологичното семейство не може да ги гледа

  автор: Елица Кандева
      

  Момче срещна двете си сестрички след едногодишна раздяла. Събра ги тържество по повод Деня на християнското семейство в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пловдив.

  http://bnr.bg/plovdiv/post/101194720/priemi-me-s-obich-e-zov-za-podkrepa-na-decata-e-tehnite-semeistva

   

  публикувано на 21.11.19 в 12:09 Автор: Паолина Комсалова

  Призивът „Приеми ме с обич” е изпълнен с онази изконна  нужда на всяко дете, на всяко едно човешко същество да бъде прието такова, каквото е,  такова, каквото е създадено и да бъде обичано, каза директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пловдив Недка Петрова.

  http://bnr.bg/plovdiv/post/101169788/glasat-na-osinovenoto-dete?fbclid=IwAR0RhqQOIHY3qz0OB4UfgRoE0XvZvXb5RpeRe0rQE4nF3bpZOMepqQp9aUk

   публикувано на 24.09.19 в 09:50 Автор: Галя Митева

  Българска асоциация „Осиновени и осиновители"  за шеста  година инициира и организира Национални информационни седмици, посветени на осиновяването които започват от 24 септември.

  Тази година в инициативата се вкючва и Национален алианс за социална отговорност , представител на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги на хора с увреждания  за България и двете организации обединяват усилия, за да представят натрупания опит – резултати и предизвикателства – за да бъде по-добре чут гласът на осиновеното дете и да бъде процеса по осиновяване ориентиран в по-висока степен към правата и интересите на децата.

  https://www.marica.bg/uchenici-podariha-knigi-na-detskata-kyshta-Article-233901.html?fbclid=IwAR1APX5BQouV9sdzyGnUe6ExoKWqZcOG9oId8C6tyGpLi9rRzaBvPaREYbQ

  от Елица Кандева

  „Ти си звезда! Ти си прелест!”, написа момиче от ОУ „Екзарх Антим I”,