Петък, 14 Декември 2018

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Отзвук

  https://trafficnews.bg/plovdiv/28-izostaveni-detsa-plovdiv-nameriha-semeistvo-117938/

  28 изоставени деца от Пловдив са намерили семейство през тази година.

   

  http://f2ftv.net/2018/10/05/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0/

  Да се избягва поставянето на етикет върху едно дете или поведението му, когато е осиновено. Това е само една от тезите, около които се обединиха участниците в дискусионната среща „И какво като съм осиновен?!” в Пловдив, организирана от Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС).  35 човека – педагози, социални работници и осиновители търсеха заедно отговор как да разбират и интегрират по-добре осиновеното дете.
  Според тях училищата не трябва да са място-табу за разговори по темата, а тя да се поставя в специално организирани събития и интерактивни дискусии в часовете на класа с представители на екипа на Центъра за обществена подкрепа. Целта е да се постигне общо разбиране за потребностите на осиновените деца, чиито страхове, по думите на псиохолога и психотерапевт Дора Прангаджийска (автор на книга, представяща личния й опит) са свързани с отхвърлянето, изоставянето, травмите, които води след себе си раздялата с биологичния родител.

  В отговор на всички въпроси, екипът на КСУДС се ангажира да изготви програми за работа с децата, които да подкрепят всички страни в процеса на осиновяване, разказа за F2F TV директорът на КСУДС Пловдив Неда Петрова:

  „Ние се опитваме да погледнем през очите на осиновеното дете, на порасналия осиновен човек и да се опитаме да разберем тези негови потребности, да намерим начин да подкрепим всички страни в този процес – детето, осиновителите, рождения родител, училището, обществото като цяло – за да се сведат до минимум болезнените преживявания и страхове, които съпътстват този процес.

  Затова е много важно да се говори, да отдръпваме завесата пред осиновяването и да търсим заедно отговори на всички въпроси, които съпътстват този процес свързан с толкова много надежда, любов, положителни емоции и радост – да дадеш дом, семейство и бъдеще на едно дете, да осмислиш живота си като станеш осиновител е нещо много истинско и човешко. Но и свързано с много неща, които е необходимо да знаем, да разбираме и да приемем за важни, едно от тях – да знае истината за своя произход.“

  Темата за отпадане на тайната за осиновяване не беше във фокуса на внимание в тази среща. Според специалистите,  тя ще продължи да е актуална, особено в контекста на обсъждане на нова Стратегия за детето 2019 – 2030 година.

  Екипът на КСУДС Пловдив трупа опит повече от 10 години в процеса на осиновяване. Миналата година специалистите му обучават 42 семейства на кандидат-осиновители и подкрепят 11 семейства в период на следосиновително наблюдение. От началото на 2018-та обучават в 9 групи 50 семейства, които желаят да осиновят дете. Осиновени за първите 9 месеца на годината са 28 деца. 10 от тях – в чужбина.

  По статистика, водена от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив, в регистъра за осиновяване при условията на пълно осиновяване, са вписани 109 деца.

   

  https://www.facebook.com/pg/brcy.plovdiv/photos/?tab=album&album_id=10155756762341482

  На 14.07.2018 г. се проведе поредна дейност по проект „Споделени усмивки“ по Фонд за подпомагане дейностите на БМЧК „Мисли глобално, действай локално“. Добровлоците на БМЧК – Пловдив

  https://www.facebook.com/pg/brcy.plovdiv/photos/?tab=album&album_id=10155753851226482

  На 13.07.2018 г. се проведе поредна дейност от проект „Споделени усмивки“ от Фонд за подпомагане дейностите на БМЧК „Мисли глобално, действай локално“ . Доброволци на БМЧК – Пловдив заедно с младежите от център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“