Петък, 20 Септември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Отзвук

   

  Момчето от Отбора на надеждата се запалило по футбола заради страх от тъмното

  https://www.marica.bg/bozhidar-nadigra-sydbata-si-Article-228974.html?fbclid=IwAR0z51fShXkVkzgGCn2Gg_F2FkBE9Eqf6W9NsbdAS2_VoERFEs9SIYKpDf8

  автор: Елица Кандева

   

  Едно момче никога не е обувало бутонки, за които родителите му са броили купчина пари, за да играе футбол в елитен клуб. Израснало е в социални домове.

  https://www.marica.bg/miglena-mihtarska-govorete-s-decata-po-neudobnite-temi-Article-227222.html

  Иначе те ще потърсят информация по други канали, които може да я изкривят

  https://nasoki.bg/vecherya-na-tolerantnostta-v-plovdiv/?fbclid=IwAR2JFY1Xy4G2QYL13j59JnfFE8kecFiWLFtoHF3MRLxd9XM62KvWapDWQy8

   

  На 6 август в сградата на Дома за стари хора „Св. Василий Велики“ в Пловдив се състоя събитие под мотото „Вечеря на толерантността“,

  https://nasoki.bg/osiguryavane-na-dostapna-sreda-v-sgradata-na-tsop-plovdiv/?fbclid=IwAR0NZpUq6m1lDdhyrEhfDHW6QWm9G0kK2Xa2GWoV6N5wN5y82TKP0WR03_w

  По одобрено проектно предложение на Община Пловдив за „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Центъра за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив“ от УС на проект „Красива България“ ще бъде изграден асансьор.