Вторник, 23 Юли 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Отзвук

  https://www.marica.bg/igri-i-tanci-za-osinoviteli-i-osinoveni-video-Article-210908.html

  автор: Яница Марова

   

  Детска глъч огласяваше Лаута, а сапунени балончета изпълваха пространството между дърветата. Малчуганите пъргаво тичаха след тях в опит да ги хванат. Така започна "Щъркелов ден" - празникът на осиновени и осиновители.

  https://www.marica.bg/miglena-mihtarska-strahyt-ot-izostavqne-tlaska-deteto-Article-198564.html

  от Елица Кандева

   

  Миглена Михтарска е бакалавър по социална педагогика и магистър по приложна психология, а сега преминава следдипломна квалификация в Медицинския университет. Работи в социалната сфера от 5 г. като социален работник, психолог, медиатор.

  https://www.marica.bg/nedka-petrova-direktor-na-ksuds-ne-stiga-da-kazhem-ne-Article-195556.html?fbclid=IwAR1EC7PRkAeuX6yTKahnAjesAGGmtufBbJZ3ZJI5Rz7u9tVMSdiP4BSYf_4

  от Елица Кандева

  Недка Петрова има 20 г. опит в социалната сфера като експерт в отдел "Закрила на детето", инспектор в Държавна агенция за закрила на детето, а от 7 г. ръководи Комплекса за социални услуги за деца и семейства. От 3 г. е координатор на Националния алианс за социална отговорност и участва в Националния съвет за закрила на детето и създаването на Стратегия за закрила на детето 2019-2030 г.