Вторник, 19 Ноември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Отзвук

  http://bnr.bg/plovdiv/post/101169788/glasat-na-osinovenoto-dete?fbclid=IwAR0RhqQOIHY3qz0OB4UfgRoE0XvZvXb5RpeRe0rQE4nF3bpZOMepqQp9aUk

   

   

  публикувано на 24.09.19 в 09:50 Автор: Галя Митева

   
  Българска асоциация „Осиновени и осиновители"  за шеста  година инициира и организира Национални информационни седмици, посветени на осиновяването които започват от 24 септември.

  Тази година в инициативата се вкючва и Национален алианс за социална отговорност , представител на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги на хора с увреждания  за България и двете организации обединяват усилия, за да представят натрупания опит – резултати и предизвикателства – за да бъде по-добре чут гласът на осиновеното дете и да бъде процеса по осиновяване ориентиран в по-висока степен към правата и интересите на децата.

   Началото е с дискусионния форум "Гласът на осиновеното дете", в който участва и Недка Петрова  директор на Комплекса за социални услуги за деца и семействав Пловдив и експерт-координатор на Националния алинас за социална отговорност.

  Началото на информационните седмици ще бъде поставено с Дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“, на който ще се даде гласност на трудностите и предизвикателствата, които съпътстват процеса на осиновяване (оценка, обучение, следосиновително наблюдение и др.), както и ще се популяризират добри практики, свързани с темата.

  В дискусионния форум "Гласът на осиновеното дете" участва и Недка Петрова  директор на Комплекса за социални услуги за деца и семействав Пловдив и експерт-координатор на Националния алинас за социална отговорност.

  https://www.marica.bg/uchenici-podariha-knigi-na-detskata-kyshta-Article-233901.html?fbclid=IwAR1APX5BQouV9sdzyGnUe6ExoKWqZcOG9oId8C6tyGpLi9rRzaBvPaREYbQ

  от Елица Кандева

  „Ти си звезда! Ти си прелест!”, написа момиче от ОУ „Екзарх Антим I”,

   

  Момчето от Отбора на надеждата се запалило по футбола заради страх от тъмното

  https://www.marica.bg/bozhidar-nadigra-sydbata-si-Article-228974.html?fbclid=IwAR0z51fShXkVkzgGCn2Gg_F2FkBE9Eqf6W9NsbdAS2_VoERFEs9SIYKpDf8

  автор: Елица Кандева

   

  Едно момче никога не е обувало бутонки, за които родителите му са броили купчина пари, за да играе футбол в елитен клуб. Израснало е в социални домове.

  https://www.marica.bg/miglena-mihtarska-govorete-s-decata-po-neudobnite-temi-Article-227222.html

  Иначе те ще потърсят информация по други канали, които може да я изкривят