Петък, 07 Август 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Кампания „Подай ръка, не пари”

  Написана от  Публикувана в Архив Сряда, 28 Октомври 2009 13:00

  Продължава кампанията на екип „Работа с деца на улицата" към КСУДС, Община Пловдив с организиране на информационни срещи на терен с граждани на града, на които ще бъдат разпространявани брошури и стикери.

  Гражданите ще бъдат информирани за институциите, които могат да предприемат мерки за ограничаване на броя на просещите деца, и телефонните им номера, за да могат да се обадят и да подадат сигнал за срещнати от тях просещи деца.

  С тази цел от 28 до 30.10.2009 г. в пет ключови точки на града, социалните работници от ЦРДУ ще раздават брошури с необходимите действия и начините, по които можем да помогнем на децата, които скитат и просят по улиците

  Къде сме ние.......

  На 28.10.09 г. пред Община Пловдив от 10:30 часа

  На 28.10.09 г. пред Централни Хали от 15:30 часа

  На 29.10.09 г на Централна гара 10-12 часа и 15-17 часа

  На 30.10.09 г. пред хипермаркет Билла на бул. Шести Септември от 10-12 часа и 15-17 часа

  На 30.10.09 г. пред хипермаркет Билла до автогара Родопи 10-12 часа и 15-17 часа

  Социалните работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства напомнят, че просията е тежка форма на детски труд. Голяма част от просещите деца са обект на експлоатация от своите родители. Всеки, който дава пари на просещо дете, удължава престоя му на улицата.

  С любезното съдействие на екипа на Програмата Пловдив Инфо брошурите ще бъдат разпространявани в заведенията в град Пловдив.

  Прочетена 1578 пъти