Събота, 14 Декември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

  Ето разказа на Божидар за участието му в Световно първенство по футбол за бездомни хора:

  „На 16 години съм, живея в Пловдив, уча в професионална гимназия по машиностроене „Антон Иванов”.
  Зарибих се по футбола, когато бях малък и играхме пред блока с момчетата от моя квартал. За „Отбора на надеждата” участвах в селекционни турнири и така станах част от него.

  На 01.08.2019 г. се проведе работна среща за обмяна на опит между екипите на Център за ранно детско развитие гр. Асеновград и Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

  В рамките на пет седмици от 21.06.-17.07.2019., в Центъра за работа с деца се проведоха летни занимания за децата, ползващи услуги в ЦРДУ към КСУДС.

  От началото на месец април 2019г., в Център за работа с деца на улицата стартираха занятията по теория и практика в Социално-образователната услуга „Фризьорство“ към Учебната база на Центъра за работа с деца на улицата, която се осъществява в партньорство с Център за професионално обучение „ГЛОБАЛ ИНС".