Четвъртък, 22 Август 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

  На 08-09.06.2018 г. целият екип на КСУДС се събра на обучение по екипно взаимодействие. Тези ежегодни срещи са заложени в Стратегическото планиране на дейностите в КСУДС. Основната цел е опознаване на колегите от различните Центрове и подобряване на комуникацията, което е от особена важност за ефективността на работата и е една от първите задачи, свързани с грижата за хората и развитието на техния професионализъм.

  ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО - 1 ЮНИ

  Петък, 01 Юни 2018 20:37

   

  "ПРАВАТА НА ДЕЦАТА СА НАША ОТГОВОРНОСТ"

  На 01.06.2018 г. екипът на Комплексът за социални услуги за деца и семейства Пловдив традиционно отпразнува първи юни - Международния ден на детето.
  Съвместно с УМБАЛ „Св. Георги” и Сдружение „Образование и здраве” беше организиран празник за децата, които в този ден се намират в Детска клиника и в Детска хирургия на болницата.

  Eлегантни маркови рокля и обувки на модна къща Von Goldenburg Fashion&Jewellery получиха  трима от абитуриентите на КСУДС. Благодетелят на младежите е д-р Невен Енчев президент на Оротодоксалният орден на Хоспиталиерите.

  Дарение на играчки

  Понеделник, 14 Май 2018 00:00

  Младо семейство от Пловдив дари събраните като сватбени подаръци играчки. Екипът на КСУДС, от своя страна, ще ги подари на деца, които са в трудна ситуация и имат нужда от радост и подкрепа.