Петък, 22 Март 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

  Работни срещи в община Карлово

  Вторник, 20 Февруари 2018 09:01

  През 2018 г. КСУДС Пловдив насочва вниманието си към водене на преговори и поставяне основите на междуобищнско сътрудничество в областта на социалните услуги.

  На 14 февруари се отбелязва Св.Валентин, наричан Ден на любовта. В Южна Америка честват Празник на любовта и приятелството.
  Справка назад в историята ни разказва, че името на празника идва от един от двамата християнски мъченици, наречен Валентин, живял през 3 век.
  Първоначално стар римокатолически празник, той започва да се свързва с романтичната любов през Средновековието.

  Центърът за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства организира ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ – ОСИНОВИТЕЛИ.

  Участие в обучение

  Сряда, 31 Януари 2018 08:09

  По покана на Сдружение „Посока Благополучие” представители на КСУДС взеха участие в обучение „Сексуално образование на деца с интелектуални затруднения”, което се проведе на 24-25.01.2018 г. и бе водено от белгийския експерт Карен Де Вилде.