Четвъртък, 22 Август 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

  В рамките на четири седмици от 18.06.-13.07.2018., в Центъра се проведоха летни занимания за децата, ползващи услуги в ЦРДУ към КСУДС.
  В тях взеха участие 19 деца, разпределени в три групи, като в едната група участваха изцяло тийнейджъри.

  В разгара на ваканцията 12 деца се включиха в Лятна занималня, организирана от екипа на Центъра за обществена подкрепа.
  В рамките на една седмица, програмата включи различни активности с цел осмисляне на свободното време и развиване на умения за общуване с връстници. На финала организаторите със задоволство съобщиха, че целите са постигнати. От непознати в началото, децата вече са приятели, които разказват весели спомени от преживяното.

  Лятната ваканция започна, а с нея и летните забавления. Екипът на ЦОП ще съчетае сериозната работа с ваканционното настроение и ще предложи на децата, с които работи Лятна занималня „Ваканция”.

  На 14 и 15 юни 2018 г. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Интернационал, се провежда Европейска конференция на тема: Социалната икономика като ефективен модел за социално включване – социално предприемачество, социални услуги, заетост.
  Конференцията се организира от Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ заедно с Национален алианс за социална отговорност /НАСО/, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Варна. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.