Четвъртък, 20 Юни 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

  Дарение на играчки

  Понеделник, 14 Май 2018 00:00

  Младо семейство от Пловдив дари събраните като сватбени подаръци играчки. Екипът на КСУДС, от своя страна, ще ги подари на деца, които са в трудна ситуация и имат нужда от радост и подкрепа.

  Тренираме Винг Чун

  Сряда, 02 Май 2018 00:00

  Деца със специални потребности, които ползват социални услуги се включиха в проект „Martial Arts Бойните изкуства като инструмент за приобщаване”, по покана на СУ „Св.Паисий Хилендарски”. 

  „Щъркелов ден” е инициатива на Българска асоциация „Осиновени и осиновители” /БАОО/ и отбелязва деня, в който детето е дошло в семейството на своите родители-осиновители и това е поставило началото на общата им семейна история. Този ден се празнува с торта, подаръци и много приятели.

  Участие в обучение

  Четвъртък, 12 Април 2018 00:00

  На 11 и 12 април 2018 г. ръководителите на екипи в КСУДС взеха участие в обучение „Управление на екипи и ефективна комуникация в екипа. Мотивация в организацията” по покана на Фирма „MRG- consult“.