Събота, 14 Декември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

  Дарение за семейства в нужда

  Вторник, 18 Декември 2018 14:31

  Родителите на деца от Първа група на Детска градина „Светла” в гр. Пловдив, със съдействието на г-жа Людмила Тошева – директор на детската градина, дариха хранителни пакети за семейства в затруднено положение,

  Децата от Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Майка Тереза” към Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Пловдив подариха свои картини на Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца в УМБАЛ „Свети Георги”.
  Творбите от изложбата „Семейството сме ние!” са нарисувани по повод Деня на толерантността (16 ноември), Деня на християнското семейство (21 ноември) и 5 години от създаването на ЦНСТ „Майка Тереза” с подкрепата на художника Камелия Христева.

   На 21 ноември екипът на КСУДС отбеляза Деня на християнското семейство, Деня на толерантността и 5 години от разкриването на ЦНСТ "Майка Тереза".
  21 ноември 2018 г. се оказа ден, изпълнен с безброй емоции.

  Ден на музикотерапията в КСУДС

  Вторник, 20 Ноември 2018 18:31

  На 15 ноември 2018 г. Комплексът за социални услуги за деца и семейства бе домакин на събитие по повод Европейския ден на музикотерапията.