Събота, 14 Декември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

  Проектът е част от програмата "Пловдив 2019" и се изпълнява от Сдружение "Наш свят в партньорство с КСУДС - Пловдив

      На 03 юли 2019 г. в залата на КСУДС - Пловдив се състоя заключително събитие по проект "Артист в махалата", който се риализира с партньорствота на екипите в КСУДС. През последните няколко месеца екипът на Сдружението в лицето на Ива Панева

  На 20.06.2019 г. във фоайето на Центъра за обществена подкрепа бе открита инсталацията "Идентичност и самосъзнания". Инсталацията събира и представя дейностите в работилницата за „Аудио-визуални продукти."

   

  Три почетни юбилейни награди „10 години партньорство за социална отговорност” получиха представители за община Пловдив на официалната церемония по случай 10 години от създаването на Национален алианс за социална отговорност.

  През 2019 г. отбелязваме 30 години от създаването на Конвенцията за правата на детето. По този повод 30 балона отлетяха в небето като символ на това, че детството е всеки ден и ние възрастните трябва да се грижим за спазване правата на всички деца, всеки ден. С тези послания Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив се включи в празника за Първи юни, организиран от Община Пловдив.
  Традиционни народни ритми изпълниха Цар Симеоновата градина по случай Първи юни и 70 години от създаването на танцов състав „Иглика” към Център за подкрепа на личностното развитие.