Четвъртък, 20 Юни 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-
  През 2019 г. отбелязваме 30 години от създаването на Конвенцията за правата на детето. По този повод 30 балона отлетяха в небето като символ на това, че детството е всеки ден и ние възрастните трябва да се грижим за спазване правата на всички деца, всеки ден. С тези послания Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив се включи в пр...
  https://www.marica.bg/igri-i-tanci-za-osinoviteli-i-osinoveni-video-Article-210908.html автор: Яница Марова   Детска глъч огласяваше Лаута, а сапунени балончета изпълваха пространството между дърветата. Малчуганите пъргаво тичаха след тях в опит да ги хванат. Така започна "Щъркелов ден" - празникът на осиновени и осиновители. ...
    На 27.05.2019 г. над 20 деца и семейства се включиха в събитието, организирано от екипът на КСУДС – Пловдив. Празникът Щъркелов ден бе изпълнен със смях и игри. Всяко семейство нарисува своята саксия и засади в нея цвете – символ на взаимност, грижа и любов. 30 саксии – отразяващи 30 години от приемането на Конвенцията за правата на децата ...
  https://bnt2.bnt.bg/bg/a/nova-obrazovatelna-usluga-v-tsentra-za-rabota-s-detsa-na-ulitsata?fbclid=IwAR10Ttkn3dPTyNu9dz9f5eeiXt6OgLnZQ9ypuCJm2Zfkzco9iigjKLi8t9E...

  Тиймбилдинг 2019 - традицията повелява!

  Публикувана в Актуално
  Неделя, 26 Май 2019 10:28
  Екипът на КСУДС Пловдив ежедневно се бори и полага усилия в една основна насока и тя е да създаде условия за по-добро детство за всички деца. Ежегодно всички участници в тази мисия се събират на обучение по екипно взаимодействие. ...
  На 17 април г-н Фени Какама, съветник от регионалния офис на УНИЦЕФ в Женева по темата за достъп до правосъдие, посети Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пловдив. Той се запозна с работата на екипа и успя да присъства лично на щадящо изслушване на дете. ...
    Георги, който е на 15 години и е член на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето отново насочи вниманието към себе си и ни даде повод да се гордеем. С написано от него есе той спечели стипендия от Фондация „Благотворителност”, която ще получава ежемесечно през втория учебен срок.
  Тази година Фондацията организира к...
  Социално образователна услуга „Професионален курс по фризьорство“ към Учебната база на Центъра за работа с деца на улицата отново стартира през месец април в партньорство с Център за професионално обучение „ГЛОБАЛ ИНС“. ...
    Пролетната ваканция в Центъра премина под мотото „Да се забавляваме….“
  Децата се включиха в ателие за рисуване върху …КЕРЕМИДА…. ...
  През месец април 2019 г.  в Център за работа с деца на улицата се провеждат Аудио –визуални уъоркшопи с децата, потребители на услуги в ЦРДУ и ЦНСТ. ...