Четвъртък, 26 Ноември 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Да бъдеш толерантен е важно!!! 16 ноември - ден на толерантността

  Написана от  Публикувана в Актуално Понеделник, 16 Ноември 2020 14:34

   

  16 ноември – Ден на толерантността.
  Толерантност – тема изключително актуална, многопосочна и важна.
  На днешния ден екипът на Центъра за обществена подкрепа проведе поредната сесия от курса „Толерантност“, който реализира в различни училища. Курсът се води от екип експерти – социални работници в Центъра за обществена подкрепа и точно днес те споделят своите впечатления.

  За курса и темите, които засяга разказва Лазар Атмаджов – социален работник: „Курс "Толерантност" се провежда в две сесии. Днес работихме с учениците от 4ти клас при СУ "Васил Петлешков" - Пловдив. Актуалността на темата е осезаема и любопитството на децата е нескрито. В тази връзка е дадено определение, подплатено с множество примери, които да доведат до представа колко гъвкава и многоизмерна е толерантността. Децата проявяват отзивчивост и откритост по темата, когато в техния случай е на база социално-виртуален образ. Т.е - те са склонни да дават примери не от своя позиция като участници в дадена случка, а свидетели на случка, касаеща друго дете. Темата е виртуално ориентирана, именно заради клипове и разкази, които срещат в интернет пространството. Става дума за обиди над други деца, изнудване за снимки, насилие над животни. Прави впечатление, че четвъртокласниците показват изострено чувство за справедливост и точна ориентация в чувствата и усещанията, както на причинителя, така и потърпевшия. Аналогия правят и с електронните си игри и сюжетите в тях. Отворени към разсъждаване и свободно споделяне на мнение, без страх от осъждане от деца с противоположно мнение. Наблюдава се готовност за аргументация по отношение на примерите, които дават и защитават позицията си за социалните неравенства и несправедливости. Могат да говорят за толерантността от собствените си преживявания, в случаи, когато те или техен близък провокират доброта към друго човешко същество. В състояние са да назовават конкретните нужди на хората, които имат нужда от подкрепа и със свои думи разказват как биха реагирали и действали, ако те се поставят на мястото на човек в нужда.“

  Впечатления от позицията на децата по темата за толерантността споделя и Янислава Бождарова: „Прави впечатление, че децата споделят свободно мнения, обединявайки се около това, че да уважаваш другите и да бъдеш толерантен е важно, за да не нараняваш чувствата на никого. Проявяват интерес и възприемчивост, относно темата. Наблюдава се, че ценят приятелството помежду си и за тях е важно да бъдат приятели, да си помагат и ако усетят, че са наранили някого да му се извинят. Желанията им са насочени към това – да не се обиждат, да не си казват лоши думи и всеки да се държи уважително към другия.“

  „Една от игрите днес беше „да си кажем думата извинявай и благодаря”. Целият клас беше активен като голяма част от децата изпитаха нужда да се възползват от момента, за да се извинят на свои ученик, тъй като са изрекли ”обидна дума” спрямо другарчето си. Емоциите на децата бяха облечени в сълзи, прегръдки и големи усмивки…“ – разказва Мариета Тонева.

  „Получи се чудесно в деня на толерантността да бъдем с децата от четвърти клас. – споделя Маргарита Василева – социален работник в ЦОП. – Много силно ме впечатли изказаното мнение, че не само този към когото е отправена една обида или пък жест на внимание преживява определени чувства, децата демонстрират разбирането, че и този, който я изказва също има своите емоции и преживявания. Прави впечатление, че за децата е изключително важно отношението един към друг, проявяват чувствителност към преживяванията на другите. За тях е важно да не се обиждат, отхвърлят и пренебрегват чувствата на другия. Едно от момчетата присъства онлайн поради заболяване. При включването му в дискусиите и упражненията се усещаше, че то е част от тази общност, че принадлежи на този клас, което е невероятен пример за толерантност и приемане различието от съучениците му.“

  В снимките виждаме и част от детската презентация на темата за толерантността.
  Екипът на КСУДС – Пловдив традиционно отбелязва деня на толерантността от 2014 г.
  Събитията са част от кампанията за позитивно отношение към различните деца „Нека бъдем толерантни“.
  Пандемията от COVID-19 ни предизвиква да търсим нови начини за общуване, учене и работа, а темата за толерантността придобива нови измерения, които тепърва ще изследваме и анализираме.

   

  Прочетена 95 пъти Последно променена в Петък, 20 Ноември 2020 08:10