Четвъртък, 26 Ноември 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Тиймбилдинг 2020

  Написана от  Публикувана в Актуално Вторник, 27 Октомври 2020 13:29

  На 23 и 24.10.2020 г. се проведе обучение за екипно взаимодействие и традиционната ежегодна среща на целия екип на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив. В годината на 15-годишнината от създаването на КСУДС, основната тема на работните панели бе посветена именно на постиженията и предизвикателствата през тези 15 години с отправен поглед към бъдещото развитие.


  Екипът на КСУДС се състои от почти 70 служители, които работят в 6 различни центрове за социални услуги, разположени на 5 локации в гр. Пловдив. Обучението по екипно взаимодействие е възможност за обща среща на целия екип, представяне на нови колеги, приобщаване, взаимодействие и споделяне на добри практики, както и изграждане на единна екипна динамика.
  В първия панел г-жа Недка Петрова – директор КСУДС – Пловдив изнесе презентация, посветена на визията, мисията и целта на Комплекса през призмата на 15-годишен опит, стремеж към висок стандарт на работа и предизвикателства.
  „За мен са много важни силата, която всеки един носи; вярата, която всеки от нас има, за да остане тук; усилията, които всеки полага, за да бъде част от Комплекса. Ние не сме съвършени, но това което правим е истинско, искрено. Ние сме сила и нашите партньори гледат на нас с уважение и респект.“ – каза г-жа Петрова в своето приветствие.
  По време на втория панел всеки от присъстващите имаше възможност да сподели успехи, трудности, спомени от работата си в КСУДС – Пловдив, като членовете на екипа се подредиха хронологично спрямо времето на постъпване на работа. Колегите, постъпили при разкриването на Комплекса споделиха как са се научили да борят стреса от работата. А най-новия член на екипа, трябваше да отговори на въпроса „Какво е КСУДС за мен?“ и въпреки че за някой, постъпил на работа преди няколко дни е твърде рано да отговори на този въпрос, Соня каза „Когато човек е целеустремен и иска да прави добро, Комплекса трябва да означава всичко за него.“

  Прочетена 196 пъти

  Галерия със снимки