Сряда, 21 Октомври 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  КСУДС – Пловдив – домакин на работна среща по темата за ранна детска интервенция

  Написана от  Публикувана в Актуално Четвъртък, 08 Октомври 2020 00:00

  На 06.10.2020 г. в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пловдив се проведе работна среща, свързана с работата по ранна детска интервенция.
  Като представителство на Национален алианс за социална отговорност (НАСО), КСУДС – Пловдив е една от пилотните организации, включени в проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. 

  Проектът представлява иновативна пилотна инициатива в 5 страни от Централна и Източна Европа (Унгария, Словакия, Полша, Румъния и България), насочена към преодоляване на предизвикателствата при изпълнението на стратегии за приложение на ефективни услуги за ранна детска интервенция (РДИ) при деца с увреждания.
  В рамките на работната среща специалисти от Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация за деца със специални потребности към КСУДС, гр. Пловдив, Център за ранно детско развитие, гр. Асеновград, Център за социална рехабилитация и интеграция, Куклен, Център за обществена подкрепа „За деца и родители”, гр. Пловдив, ОЗД-Пловдив, „Надежда и домове за децата–България”, Специално училище за ученици с увреден слух „Стоян Белинов”, Община Калояново и детски градини на територията на Община Калояново имаха възможност да коментират предизвикателствата, свързани с работата по ранна детска интервенция, важността от наличието на единна визия за същността и философията на ранната детска интервенция, обхват/допустимост на услугата, екип и други, в търсене на идеи и предложения за законодателно регламентиране на услугите за РДИ.

  Прочетена 16 пъти Последно променена в Вторник, 13 Октомври 2020 18:43