Неделя, 20 Септември 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Обучени 26 младежи в професията «Фризьор»

  Написана от  Публикувана в Актуално Вторник, 15 Септември 2020 20:07

  От създаването на социално – образователната услуга «Професионален курс по Фризьорство» през 2013 година до 2020 година , обучението са преминали 26 младежи -момичета и момчета. Всички те са вече са поели своя път в живота и професиите, част от тях по стъпките на занаята – Фризьорство.


  През месеците юли и август в Център за работа с деца на улицата се проведе професионалното обучение за професията «Фризьор», в партньорство с Учебно- професионален център „ГЛОБАЛ ИНС".
  В професионалният курс са включени две момичета, които продължават образованието си в град Пловдив, и са на възраст от 16 до 18 години. По време на курса те овладяха основни познания и компетенции за изискванията на професията и приложиха придобитите професионални умения в практика, като извършваха безплатни фризьорски услуги на деца и семейства в затруднено социално положение, както и на потребители на социални услуги в общността.
  В ролята на модели и клиенти в учебната базата в ЦРДУ бяха колеги от КСУДС, колеги от ОЗД, Пловдив, деца и младежи от ЦНСТ и граждани, живеещи в близост до социалната услуга.
  На 27.08.2020 г., се проведе изпита по теория и практика на участниците, а на 03.09.2020 г., бяха връчени и Удостоверенията за придобита професионална квалификация.
  И двете момичета получават възможността да проведат едномесечен практически стаж във фризьорски салон на обучаващата организация.
  Ръководителят на услугата Диана Петкова, поздрави момичетата с успешното завършване и с пожелание за бъдещи успехи в училище и живота. Всяко едно от момичетата получи подарък – професионална ножица и гребен, с които да продължат практикуването на придобитите умения по време на професионалния курс в ЦРДУ.

  Прочетена 79 пъти Последно променена в Вторник, 15 Септември 2020 20:18