Неделя, 20 Септември 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ЦНСТ "Детска къща" е обновен

  Написана от  Публикувана в Актуално Петък, 21 Август 2020 14:02

   

  След завръщането си от морския лагер децата от ЦНСТ „Детска къща“ се прибраха в обновена къща,  с боядисани стаи и нова подова настилка.


   Обикновено в къщата живеят до 15 деца и периода на лагера е времето, през което ежегодно  се планират големите ремонтни дейности.  За щастие и тази година получихме подкрепа и обновяването сградата на ЦНСТ „Детска къща“ беше осъществено с дарение на материали и труд. Изказваме огромни благодарности на всички приятели на КСУДС Пловдив, които направиха ремонта възможен и сбъднаха детските мечти.
  Преди да заминат, децата изказаха предпочитания за цветове на стените, момичетата пожелаха лилава стая, а момчетата синя. Участието на децата в избора, вслушването в тяхното мнение е както съвсем естествен подход, така и основен критерии за качеството на грижа, който гарантира спазване на правата на децата за участие при взимане на решения, касаещи техния живот и бъдеще.
  ЦНСТ „Детска къща“ е разположен в еднофамилна къща през далечната 2000 г. За този период от 20 години, десетки деца са прекарали част от трудното си детство тук, получили са грижи, внимание и обич. Ако къщата можеше да разказва истории, те щяха да са и тъжни и вдъхновяващи. А къщата, като всяка къща също има нужда от грижи и ремонти, за които ние пък се нуждаем от подкрепа …

  http://www.ksuds-plovdiv.org/index.php/za-nas/stani-daritel

   

  Прочетена 326 пъти Последно променена в Събота, 22 Август 2020 07:11