Неделя, 20 Септември 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  КСУДС - Пловдив през погледа на един стажант

  Написана от  Публикувана в Актуално Четвъртък, 06 Август 2020 19:28

   

  Разговаряме с Джоро Иванов, който прекара 2 седмици в Комплекса като доброволец и се докосна до част от предизвикателствата на социалната работа.

  - Представете се, моля.
  - Казвам се Джоро Иванов и съм на 21. Уча във Франция, в Парижкия институт по политически науки.


  - Защо избрахте КСУДС – Пловдив за своя стаж?
  - Следването ми изискваше да направя благотворителен стаж в първата си година. Имах много опции, но истината е, че исках този стаж да е нещо повече от "отбиване на номера". Свързах се с много институции, но само КСУДС бяха отворени към това да ми предложат нещо повече от подпис на лист хартия. Това направи решението ми доста лесно.


  - Какво научихте през този период?
  - Бих искал да кажа, че научих много, но истината е, че си затвърдих съществуващото мнение. Твърде много хора отказват да видят, че дори спрял часовник е верен два пъти на ден. Истината е, че, макар че няма перфектна институция, много често отказваме да видим на колко добро е способно нещо имперфектно. В КСУДС нещата не са перфектни, но с наличните ресурси се постига много. Работещите там са решени, въпреки трудностите, с които се сблъскат, да помагат, колкото е възможно, на всеки.


  - Какво бихте искали да кажете на хората, с които се срещнахте тук или дори какво е вашето послание към света?
  - Търпение. Вярвам, че времето лекува. Всичко се случва с времето си. Стига да сме търпеливи всичко се нарежда. Но трябва търпението да бъде съчетано и с решителност. Реката пробива камъка не със сила, а с постоянство. Малките ежедневни добрини са много по-ценни от големите триумфи. Трябва да се научим да възпяваме и малките герои - тези, които всеки ден дават по нещо, на пръв поглед, малко. С годините, всичко се натрупва.

   

  КСУДС – Пловдив подкрепя младите хора по пътя на тяхното учене и развитие на професионални компетенции, като предоставя възможност за полагане на доброволен труд в рамките на Центровете за предоставяне на социални услуги. Доброволчеството е форма на подкрепа на екипа, когато имаме нужда от допълнителен човешки ресурс, но също така е една изключително добра възможност за първи стъпки в професиите както от социалната система така и от всички сфери в публичния сектор.

   

  Прочетена 227 пъти Последно променена в Четвъртък, 06 Август 2020 19:37