Сряда, 21 Октомври 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Участие в Национална конференция „Заетост за всички” и Национален форум „Социални услуги и развитие“

  Написана от  Публикувана в Актуално Събота, 01 Август 2020 13:44

  Г-жа Недка Петрова – директор КСУДС и г-жа Екатерина Костова – ръководител ЦСРИ взеха участие в Национална конференция „Заетост за всички” и Национален форум „Социални услуги и развитие“, организирани от Национален Алианс за Социална Отговорност, които се проведоха в периода 26-29.07.2020 г. в к. к. Златни пясъци.


  В събитието участват представители на държавните институции, общини, социални услуги и др.
  Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО откри срещата с приветствие и аплодисменти от залата за усилията на всички, работещи в сферата на социалните дейности и социални услуги, които през последните месеци са изправени пред предизвикателството да оказват подкрепа в извънредна обстановка.  
  В програмата бяха включени актуални теми, свързани с ефективност на държавната подкрепа и развитие на приобщаващата заетост за хора с увреждания; подкрепата на социално отговорни работодатели за развитието на корпоративната социална отговорност и приобщаващата заетост; специализираните предприятия, социалните предприятия и социалните услуги за развитието на заетостта за хората с увреждания; законът за социални услуги. Теми, изключително злободневни и предизвикващи дискусии сред специалистите.
  В откриващия панел участваха г-жа Адриана Стоименова, зам. министър на трудна и социалната политика; г-жа Росица Димитрова, съпредседател на ПК „Социална политика”, НСОРБ; Иван Базитов, зам. кмет на Община Варна; Мая Василева, зам. изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане; с видео обръщение се включи и г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD.
  Към събитието бе проявен изключителен интерес, с регистрирани над 200 участника, което го прави изключително полезно поле за обмяна на опит и добри практики.
  С тази конференция НАСО открива нова фаза на работа – акцент са социалните услуги, тяхното качество и ефективност, инвестицията в професионални кадри и кариерно развитие; развитие на корпоративна социална отговорност, партньорство с работодатели и с държавни институции, създаване на условия за истинска заетост на хората с увреждания.
  Акцент в изнесените презентации бе ролята на обучението и професионалната квалификация на специалистите от социалните услуги, както и финансовото обезпечаване и възнагражденията на работещите в тази сфера.
  ОП „Социално предприятие” за хора с увреждания - Пловдив” се включи в изложение-базар, като предостави за продажба различни артикули – сувенири, стъклени коледни украшения, плажни шапки и чанти. Предприятието има амбицията да разширява своята дейност и приема поръчки за изработване на различни предмети.
  В третия ден на срещата се проведе активна дискусия и обсъждане на Закона за социалните услуги, практики при неговото прилагане, трудности и предизвикателства. Присъстващите в залата зададоха множество въпроси по новоприетия закон и изказаха притеснения и критики.
  В рамките на събитието се проведоха и срещи по проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, по който КСУДС – Пловдив е партньор.
  Участието на експерти от КСУДС, като представителство на НАСО, в Националната конференция е включено в Годишния стратегически план на Комплекса и е от важно значение за постигането на заложените цели. Срещите с представители на различни институции и социални услуги, обмяната на опит и дискутиране на теми от ежедневната работа са ключов фактор за гарантиране на качествената работа на екипа на Комплекса, която е актуална и в съответствие с новите нормативни изисквания и глобалните тенденции в областта на социалните услуги.

  Прочетена 224 пъти