Понеделник, 06 Юли 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  На Първи юни детските мечти летят

  Написана от  Публикувана в Актуално Вторник, 02 Юни 2020 00:00

   

  За КСУДС – Пловдив Първи юни е специален ден. Това е празник, който отбелязваме всяка година, за да напомняме, че децата са специална част от нашето общество и се нуждаят от специална грижа и защита. И въпреки извънредната ситуация на 2020 г., ние ще отбележим Деня на детето с поредица от дейности, които са се превърнали в традиция.

  „Детските мечти летят” – пускане на 15 балона с детски послания
  Традиция за Комплекса е на 1 юни в небето да полетят балони с послание. Тази година те са 15 на брой, защото Комплекса отбелязва 15 години от създаването си, и са „натоварени” с детски мечти, събрани чрез социалните мрежи и от децата, за които се грижим в Центровете за настаняване от семеен тип. Децата си пожелават толкова

  Нашият екип вече 15 години работи "За да има детство" за всички деца, независимо от расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, политическите или други възгледи, националния, етническия или социалния произход, имущественото състояние, инвалидност, рождение или друг статут на детето или на неговите родители или законни настойници.
  Всички деца, заслужават детство.

  Кампания за популяризиране на детските права „За да има детство” – лични послания от екипа на КСУДС – албум със снимки във facebook
  На Първи юни си говорим за детство и тъй като екипа на Комплекса ежедневно работи, за да има детство и да се спазват детските права, затова и организираме кампания за популяризиране на правата на детето, чрез снимки и лични истории на специалистите от екипа. Използваме Деня на детето, за да акцентираме върху детските права и да призовем всеки един член на нашето общество да приеме за своя мисия Детството – живота, здравето, сигурността, семейната грижа, ученето, мнението, идентичността на всяко дете. Галерия с тези послания е споделена във facebook-страницата на КСУДС – Пловдив.
   
  Акция за кръводаряване – facebook-събитие с апел за кръводаряване.
  Един много важен аспект от отбелязването на Първи юни е традиционната акция за безвъзмездно кръводаряване. Отправяме апел, всеки който има възможност да дари кръв, защото това е акт, който спасява животи. Хората от Пловдив могат да го направят в Центъра за трансфузионна хематология.    
   
  Виртуална изложба на детски рисунки „Нарисувай Първи юни”.
  В периода от 29.05 до 07.06.2020 г. на facebook-страницата на КСУДС – Пловдив ще бъде поместена виртуална изложба на детски рисунки под наслов „Нарисувай Първи юни”.

   

   

  Прочетена 35 пъти Последно променена в Сряда, 10 Юни 2020 19:07