Понеделник, 06 Юли 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Бобо, едно момче, което расте в Звено "Майка и бебе"

  Написана от  Публикувана в Актуално Четвъртък, 28 Май 2020 13:37

  Бобо е един от нашите герои, за който и преди сме разказвали, но ето че имаме още за разказване.
  От една година Бобо живее с майка си в Звено „ Майка и бебе“. Когато се срещнахме с него, той беше на шест години, говореше само влашки и гръцки език, тъй като е роден в Р Гърция и в семейството му се е говорило на тези езици.

  Екипът на ЗМБ работи усилено и за година Бобо научи български език, натрупа достатъчно думи в речника си и разви  навици да се съсредоточава и да откликва на поставени задачи по време на игра.
  За Бобо е много важно да напредва в интелектуалното си развитие, да надгражда познавателните си способности и да трупа качества и умения, необходими за училище.
  В последните месеци социалните работници от Звеното работят с него за запознаване с буквите, за боравене с моливи – оцветяване на картинки, свързване на пунктир, изписване на букви, линии и форми.
  По случай 24 май – празника на буквите и книжовността, в продължение на дни Бобо работеше по проект на табло. Момчето вложи впечатляващо желание и прояви търпение и старание. А резултатът – нови знания за азбуката, за Кирил и Методий и техния принос.
  Днес Бобо работи по нов проект – подготвя празнична украса, с която Звеното ще отпразнува 1 юни, деня на детето. А екипът на Звено „Майка и бебе” се гордее с напредъка на това момче и продължава ежедневно да полага усилия в подкрепа на Детството.

  Прочетена 190 пъти