Петък, 07 Август 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Нови възможности за предоставяне на социални услуги – опитът на ЦСРИ за деца със специални потребности в условията на извънредно положение

  Написана от  Публикувана в Актуално Четвъртък, 07 Май 2020 10:22

   

  Тази година е различна, защото за пръв път се сблъскваме със ситуация на социална изолация. Досега в периодите на повишена заболеваемост от вирусни инфекции сме наблюдавали значителен брой отменени сесии и същевременно много деца, които продължават да посещават Центъра. 2020 ни изненада –

  още при обявяването на грипната епидемия на 06 март, отменихме всички сесии, за да предотвратим разпространението на вирусите. Седмица по-късно беше обявено и извънредното положение, провокирано от заплахата от COVID-19. За социалните услуги беше решено, че ще продължат да работят в дистанционен формат и ние бяхме изправени пред предизвикателството да намерим начин как това да се случи. Екипът се раздели и членовете работеха в сградата на Центъра или от т. нар. home office.
  За щастие съвременните технологии дават много възможности, а ние избрахме най-достъпната, същевременно проявихме гъвкавост и към семействата, който нямат възможност да ползват интернет или смарт устройства.
  Първоначално обединихме родителите в обща facebook-група и започнахме да споделяме множество материали с основна цел запазване на добро състояние на духа и поддържане на позитивен тонус; информация от държавните институции и множество препоръки за предпазване от заразяване.
  Всеки от специалистите – социален работник, логопед, психолог, музикотерапевт – изготви план за своята работа. В зависимост от особеностите на всяко дете и семейство  се предприеха различни дейности за продължаване на терапевтичния процес. Онлайн сесии с видео връзка, изпращане на работни материали с инструкции за изпълнение, множество телефонни разговори.
  В този период ключов фактор бе ролята на родителите, защото именно те бяха посредника и направиха възможно случването на работен процес. Те се превърнаха в ко-терапевти на своите деца. И ние сме им благодарни за това, че се отзоваха и приеха предизвикателството да работим заедно в тази толкова необичайна ситуация. Някой родители се научиха да работят с технологиите в движение и заслужават похвала.
  Заснехме част от материалите, които ползваме в Центъра и изпратихме на родителите, който да изработят подобни вкъщи и да ги ползват с децата.
  Разбира се – политиката ни за индивидуален подход към всяко семейство ни предизвика да бъдем изобретателни – за едно дете, което няма интернет у дома, всяка седмица подготвяме пакет с материали за работа, моливи и флумастери, който изпращаме по куриер.
  От цялата работа събрахме голямо количество материали – снимки на изпълнени упражнения и видео клипове с различни активности.
  Много интересно беше да се наблюдава например сесия по музикотерапия онлайн. Колегата музикотерапевт е в залата за работа, детето в своя дом и активността, която се случва е естествена част от процеса на работа с това дете, а то участва с желание.
  Група за подкрепа на родители на деца със специални потребности, водена от психотерапевт се проведе онлайн.
  Онлайн сесиите всъщност разшириха обхвата на нашата работа, защото „влизайки” в дома на семействата ние получихме много повече информация за техните взаимоотношения. И наред с всички ограничения, в този необичаен порядък на работа, ние успяхме да видим неподозирани възможности и качества у децата. Видяхме много родители в съвсем друга светлина – например една майка, която смятахме, че не полага достатъчно усилия в подкрепа на развитието на детето си, напълно опроверга тази представа и се оказа едни от най-активните родители по отношение на домашните занимания.
  В пространството се носи една тенденция, че времето на изолация и стоене вкъщи със семейството дава възможност за много приятни изживявания. Ние обаче видяхме деца, които са затворени вкъщи 24/ 7 със своите родители – деца, които имат поведенчески особености, хиперактивни прояви и дефицит в разбирането защо се налага тази изолация; бунтуват се срещу ситуацията и напрежението вкъщи се покачва многократно. Специалистите ежедневно оказваха подкрепа, консултираха и даваха насоки за справяне, за туширане на напрежението, за овладяване на паника и отчаяние.
  Ние се сблъскахме и с притеснението на родителите, какво ще се случи с детето им ако те се разболеят. Въпрос с неясен отговор, който предизвиква сериозна тревога.
  Цялостната организация на дейността на Центъра включваше ежеседмични онлайн екипни срещи за обсъждане и координация на работата.
  Първоначално след като беше обявено това извънредно положение имаше много неизвестни как ще продължи живота. Ние също се притеснявахме и не бяхме сигурни какъв подход ще предприемем в нашата работа. Към днешна дата изводът е, че докато се справяхме със ситуацията, ние научихме нови неща и в момента в който се върнем към обичайния режим  на работа ще разширим обхвата на нашите дейности като продължим да използваме онлайн комуникацията в случаи, когато е невъзможно да се проведе сесия на живо.
  В заключение не е пресилено да кажем, че е всички проведени активности са увенчани с постигнати резултати и те са сбор от усилията на екипа, на децата и на техните родители, защото нашата работа се основава на партньорство и взаимност. Продължаваме напред.

   

  Прочетена 328 пъти Последно променена в Четвъртък, 07 Май 2020 10:28