Петък, 07 Август 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Пореден жест на подкрепа и грижа за децата от центровете към КСУДС - Пловдив - този път от г-жа Желана Халкалиева

  Написана от  Публикувана в Актуално Сряда, 22 Април 2020 13:32

  Времената на криза и изпитания са времена, в които човешките ценности придобиват други измерения. Да си добър по принцип е едно, но да си добър и да бъдеш полезен в момент на трудност за някой  - това е друго измерение, което показва истинските ценности на човека.

  Ситуацията днес поставя пред изпитания много хора, несигурността за бъдещето ни кара да предприемаме действия, за да гарантираме качествена грижа и нормална среда за живеене на най-уязвимите - децата без родители. В тази грижа ние никога не сме били само, защото това са НАШИТЕ деца, децата, за които всички ние носим отговорност. За това какви хора ще пораснат, как ще се превърнат в приятели на нашите родни деца, в техни колеги, във възрастни които ще създадат свои семейства и  ще имат свои деца, зависи от нашето отношение към тях именно днес.  
  От началото на кризискната ситуация нашите деца живеят в центровете към Комплекса и полагат огромни усилия да спазват мерките за изолация. Подкрепата, която получаваме от много хора - от бизнеса, от неправителствените организации е ежедневна. Такъв е жестът и на г-жа Желана Халкалиева, която дари хранителни продукти за децата от ЦНСТ „Майка Тереза” и ЦНСТ „Детска къща” и привлече свои приятели също да дарят.
  Изказваме благодарност за жеста и вярваме, че обединявайки усилия и воля, можем да осигурим по-добро детство за нашите деца. Това, което направим днес, ще даде резултат след години. Трябва ни воля, търпение, усилие и много работа, за да го видим един ден.

  Прочетена 423 пъти