Сряда, 23 Септември 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  20 доброволци участваха в ремонтни дейности по проект „Подобряване на материалната среда в Звено „Майка и бебе” към КСУДС – Пловдив: „Да подарим детство”

  Написана от  Публикувана в Актуално Неделя, 19 Януари 2020 13:12

   

  На 17 януари в сградата на Центъра за обществена подкрепа се проведе събитие за представяне на резултатите от партньорството на Комплекса за социални услуги за деца и семейства с международната благотворителна организация Humanity First.


  По време на срещата бе представено видео, илюстриращо ремонтните дейности в Звено „Майка и бебе“. От името на Община Пловдив, г-жа Веселина Ботева – директор дирекция „Социални дейности“ връчи Благодарствени адреси на всички 20 доброволци – студенти от Медицински университет – Пловдив, който са дарили труда си в тази инициатива. Проф. д-р Иван Иванов – зам. ректор по качеството в Медицински университет – Пловдив поздрави студентите и изказа гордост от техния принос за децата на Пловдив. Проф. Иванов припомни на всички присъстващи в залата колко важно е вниманието към най-ранното детство, защото ранното учене е емоционално и ни възпитава на любов и грижа.
  Специални благодарности и плакет получи г-н Зубер Кхан – директор Проекти на Humanity First за Балканите, който сподели, че от своя опит, участвайки в благотворителни инициативи, е разбрал, че от всеки акт на дарение, този който дарява получава много повече, отколкото надарения и тази удовлетвореност не се измерва в материални ресурси. Именно това е което вдъхновява и провокира включването на все повече хора в доброволчески начинания.
  Стойността на ремонтните дейности и обзавеждането в Звено „Майка и бебе“ е 13 692 лв., които включват строителни материали, мебели и ел. уреди. В осъществяването на ремонтните дейности участват 20 доброволци - студенти по медицина и зъболечение в Медицински Университет – Пловдив, както и представители на Humanity First. Всички те са положили 630 часа доброволчески труд, което спестява един много голям финансов ресурс, оценяващ се приблизително на стойността на вложените финансови средства.
  Humanity First е неправителствена организация със седалище във Великобритания и с клонова мрежа в над 50 държави по света. Един от основните й приоритети е свързан с оказване на обществена подкрепа, там където има най-голяма нужда. За първи път организацията реализира свой по-мащабен проект в България през месеците март – април 2019 година, свързан с подкрепа на Центрове за деца и младежи с увреждания. Малко по-късно през месец октомври стартира и партньорството с КСУДС за реализиране на проект „Подобряване на материалната среда в Звено „Майка и бебе” към КСУДС – Пловдив: „Да подарим детство”.
  Това е едно дълго търсено партньорство от екипа на Комплекса, тъй като цялостно боядисване и подмяна на обзавеждането изисква немалко средства, които трудно могат да се осигурят. Така днес жените, които ползват услуги в Звено „Майка и бебе“ имат една изцяло обновена семейна среда, в която макар и временно могат да отглеждат своите бебета. Тази услуга е една от малкото в България, която осигурява комплексна подкрепа за превенция на изоставянето на бебета, изцяло насочена към рожденото семейство и гарантираща правото на детето да отрасне при своите родители. Ежегодно закрила и грижа в нея намират над 15 деца, при  капацитет на услугата девет места. Инвестицията в материалната база е изключително ценна и тя допринася за гарантиране качеството и ефективността на услугата.

   

  Прочетена 245 пъти Последно променена в Неделя, 19 Януари 2020 13:43