Сряда, 23 Септември 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Над 30 доброволци са подкрепили Комплекса през 2019 г. - днес е повод да ги поздравим

  Написана от  Публикувана в Актуално Четвъртък, 05 Декември 2019 00:00

  5 декември е Световен ден на доброволеца и е повод екипът на Комплекса да изкаже благодарност на всички, които подкрепят каузата "да има детство"!


  Ежедневната работа и преодоляването на всички предизвикателства по пътя на осигуряването на качествена грижа и детство за децата са невъзможни без съвместните усилия на цялото общество. През 2019 г. доброволци от БЧК се включиха в графика на работа на Звено „Майка и бебе“ и подкрепиха социалните работници, чиято работа цели нито едно бебе да не бъде изоставено.
  От есента на 2019 г. в сградата на Звено „Майка и бебе“ се извършва ремонт и подмяна на обзавеждането, за което са ангажирани доброволци – студенти от Медицински университет – Пловдив.
  Доброволен труд полагат млади хора във всички Центрове на КСУДС – Пловдив, освен че оказват така важната подкрепа, те усвояват знания и умения за справяне в различни ситуации, трупат опит и виждат социалната работа от близо.
  Екипът на КСУДС благодари на всички доброволци, защото само обединете усилия на всички
  водят до създаване на един по-добър свят, в който децата да растат обичани и щастливи.

  Прочетена 254 пъти