Понеделник, 01 Юни 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  "Училище за родители" в детска градина "Валентина Терешкова" с. Долна махала

  Написана от  Публикувана в Актуално Събота, 21 Декември 2019 08:24

  След подписването на Механизъм за взаимодействие с общ. Калояново, работата на екипа на КСУДС - Пловдив включва разнообразни дейности с месните граждани и институции. През месец декември в Детска градина „Валентина Терешкова“ в с. Долна махала се проведе „Училище за родители“, водено от Татяна Каназирска и Лилия Евлогиева – експерти от Центъра за обществена подкрепа.

  В рамките на 2 учебни часа група родители работеха по теми: хигиена, здравословно хранене, спазване на дневен режим, семейни правила, игри и занимания, емоционално стимулиране на децата. Всяка от темите предизвика дискусия и споделяне на личен опит. Работата в групата включваше коментари относно правилата и ежедневието на всяко семейство, връзката им с разширеното семейство и функциите, които семейството изпълнява – съзнателно или несъзнателно. Родителите участваха активно като задаваха въпроси и получиха важна информация от водещите на обучението. Сесията завърши в обобщаване на резултатите и споделяне на положителна обратна връзка от страна на участниците, които изказаха задоволство и удовлетвореност.
  „Училището за родители“ е обучителна сесия, която може да бъде предоставена във всяка детска градина след заявка от страна на Директора.

  Прочетена 441 пъти Последно променена в Понеделник, 23 Декември 2019 07:09