Понеделник, 01 Юни 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Европейски ден на музикотерапията в КСУДС Пловдив

  Написана от  Публикувана в Актуално Понеделник, 18 Ноември 2019 16:58

  На 15 ноември се отбелязва Европейския ден на музикотерапията. По този повод екипът на КСУДС – Пловдив в партньорство с практикуващи музикотерапевти, организира среща-дискусия „Как да „ударим барабана” в училище”,

  чиято цел бе да представи аспекти от методите на работа на музикотерапията, които биха могли да се ползват в условията на образователната система и да допълнят инстументариума на учителя. Дискусията обхвана практически насоки и музикотерапевтични техники за справяне със ситуациите в съвременната училищна среда, активности за снижаване нивото на тревожност в учениците, формиране на групова кохезия, лидерски умения, повишаване на нивото на самооценка, работа в екип, развиване на чувство на емпатия, концентрация и релаксация.
  Водещите на дискусията бяха музикотерапевтите Елена Кумчева, Радка Георгиева, Детелина Петрова, Яница Чуканска.
  Като част от екипа на Комплекса Елена Кумчева получи Поздравителен адрес, връчен от Директора г-жа Недка Петрова, който изказва благодарност за  приноса и усилията по утвърждаването на музикотерапията като форма на подкрепа за децата и семействата, която води до видими и успешни резултати.
  Дискусията завърши с обсъждане на идеи за бъдещо сътрудничество при организиране и провеждане на различни дейности, включващи метода музикотерапия.

   

  Прочетена 394 пъти Последно променена в Вторник, 19 Ноември 2019 09:51