Понеделник, 01 Юни 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив взе участие в инициативата на JA Bulgaria „Мениджър за един ден”

  Написана от  Публикувана в Актуално Събота, 09 Ноември 2019 18:52

   

  Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив взе участие в инициативата на JA Bulgaria „Мениджър за един ден”.
  “Мениджър за един ден” е една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria. Целта ѝ е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. По време на инициативата висши държавни управници и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната институция или компания в рамките на един работен ден.


  На 07.11.2019 г. Георги Колев бе Директор на КСУДС, Анджела Балева зае позицията на Специалист „Връзки с обществеността”.
  Георги Колев е ученик в професионална гимназия. През 2018 г. и член на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. За свои силни черти Георги посочва: положителна нагласа, комуникационни умения, отговорност/надеждност, трудолюбивост, креативност. Той зае позицията на Директор КСУДС за един ден, в рамките на който се запозна с работните ангажименти на ръководителя – решаване на финансови въпроси, срещи със служители, кореспонденция,  запознаване с доклади за дейността на социалните услуги. Георги присъства на индивидуална сесия по музикотерапия на дете със специални потребности и осъществи наблюдение върху строежа на външен асансьор в сградата на Центъра за обществена подкрепа. В края на работния ден той сподели наблюдението си, че „Разбрах, че отговорността на директора не свършва с края на работния ден, а продължава и след това “.
  Анжела Балева учи в гимназия, където е председател на ученическия съвет и получава стипендия за отличен успех. Определя себе си като дисциплинирана, креативна, мотивирана за учене и с умения за работа в екип. За един ден тя бе Специалист „Връзки с обществеността” на КСУДС Пловдив. Денят 07.11.2019 г. бе динамичен за екипа на Комплекса с множество планирани ангажименти – обучение на кандидат-осиновители, въвеждащо обучение на новоназначени социални работници, студентска практика, строеж на външен асансьор и включване в инициативата „Мениджър за един ден” – всички тези събития бяха популяризирани от Анджела в социалните мрежи. Също така тя проведе интервю на заемащия поста Директор Георги Колев, което е  публикувано на електронната страница http://www.ksuds-plovdiv.org/.

  Участието на младите хора в подобни инициативи им дава възможност да се запознаят от близо с различни работни позиции, което от своя страна да подкрепи тяхното кариерно ориентиране. Екипът на КСУДС Пловдив пожелава на Георги и Анждела много успехи. В същото време апелира все повече институции и компании да отварят вратите си за младите хора и да насърчават развитието на техните таланти и силни страни и търсенето на най-подходящата професия.

   

  Прочетена 412 пъти Последно променена в Събота, 09 Ноември 2019 18:57