Понеделник, 01 Юни 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  “Разбрах, че отговорността на директора не свършва с края на работния ден, а продължава и след това “ каза Георги Колев директор на КСУДС За един ден

  Написана от  Публикувана в Актуално Събота, 09 Ноември 2019 13:20

   

  Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив взе участие в инициативата на JA Bulgaria „Мениджър за един ден”. На 07.11.2019 г. Георги Колев бе Директор на КСУДС, Анджела Балева зае позицията на Специалист „Връзки с обществеността”. Двамата младежи станаха част от работния процес и се запознаха с ангажиментите, характерни за ежедневните работни графици на техните позиции.

  В края на деня беше проведено и следното интервю:
  АНДЖЕЛА :  Здравейте Георги, искам да ви задам няколко въпроса относно инициативата, в която сте се включили и длъжността, на която сте назначен. Първият ми въпрос е: Как решихте да се включите в инициативата?
  ГЕОРГИ: Здравейте, реших да се включа, когато социалните работници от ЦНСТ-то, в което живея  ми предложиха да погледна през очите на директора.
  АНДЖЕЛА: Защо избрахте позицията директор на КСУДС Пловдив?
  ГЕОРГИ: Избрах тази позиция, защото исках да видя дали наистина слуховете са верни, че  един  директор ходи от място на място и само се усмихва. Сега вече мога да опровергая този слух.
  АНДЖЕЛА: Как се чувствате като директор на КСУДС Пловдив?
  ГЕОРГИ: Чувствам се много добре и въодушевен да науча още много нови неща.
  АНДЖЕЛА: Какво научихте?
  ГЕОРГИ: Научих, че директора има много отговорности, които не продължават само до края на работния ден, а дори и след него, че един директор цени екипа си, и че е готов да помогне във всеки един момент.
  АНДЖЕЛА: Имате ли желание за в бъдеще да се занимавате с такава позиция?
  ГЕОРГИ: Да, имам желание, но това не е толкова лесно – трябва много практика и воля, за да изглеждат нещата толкова лесни отстрани, така както ги прави г-жа Петрова.
  АНДЖЕЛА: Благодаря Ви за интервюто приятен ден!


  “Мениджър за един ден” е една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria. Целта ѝ е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. По време на инициативата висши държавни управници и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната институция или компания в рамките на един работен ден.

   

  Прочетена 609 пъти Последно променена в Събота, 09 Ноември 2019 18:59