Сряда, 21 Октомври 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  КЦМ Благодетел и служителите на КЦМ 2000 Груп подкрепиха децата от ЦНСТ "Майка Тереза"

  Написана от  Публикувана в Актуално Понеделник, 23 Септември 2019 12:36

  КСУДС Пловдив стана част от програма „КЦМ Благодетел” - „Социална интеграция на живеещи в домове деца и възрастни”, която се реализира от служители на КЦМ 2000 Груп.
  Децата от ЦНСТ „Майка Тереза” взеха участие в арт ателие. С подкрепата на „КЦМ Благодетел” бяха закупени материали за работата на малките рисувачи.

  В рамките на творческите дейности децата имаха възможност да изразят себе си, мечтите си и своя свят.
  Нарисуваните вече картини ще участват в изложба, посветена на 30 годишнината от създаването на Конвенцията за правата на децата на ООН. Мотото на изложбата ще бъде „Истински се вижда само със сърцето”, което е вдъхновено от правото на децата на най-добър стандарт на живот, право на отдих и почивка, на участие в игри и дейности за отмора, подходящи за възрастта му право да твори и да участва в културния живот и изкуствата. /чл. 31 от Конвенцията за правата на детето".
  Освен с картините, децата от ЦНСТ „Майка Тереза” могат да се похвалят и с обновена част от фасадата на сградата, която са ремонтирали и нарисували в рамките на проекта.
  Изказваме огромни благодарности на служителите на КЦМ 2000 Груп и програма „КЦМ Благодетел” за подкрепата към една кауза, която допринася децата, разделени от своите родители, да трупат позитивни преживявания, опит и вяра, което да им даде сила да продължат по-уверени и справящи се в живота си.

  Прочетена 324 пъти Последно променена в Понеделник, 23 Септември 2019 13:04