Сряда, 21 Октомври 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Изнесено работно място на КСУДС в Калояново

  Написана от  Публикувана в Актуално Вторник, 17 Септември 2019 00:00

  На 17.09.2019 г. в с. Калояново се откри изнесено работно място за експерти от Комплекс за социални услуги за деца и семейства ( КСУДС), гр. Пловдив.


  Използвайки ресурсите на местната общност и експертизата на КСУДС, с активното сътрудничество на Община Калояново и Дирекция „Социално подпомагане“, Хисаря, екипът на КСУДС ще подкрепя нуждаещите се жители на Общината.
  Специалисти на комплекса ще предоставят на терен – индивидуални и групови, консултативни и посреднически дейности, свързани с актуални предизвикателства за общността и по-специално за децата и техните семейства.
  Сътрудничеството е регламентирано с Механизъм за взаимодействие при предоставяне на социални услуги, подписан между Кмета на Община Калояново Георги Георгиев и Недка Петрова, директор на КСУДС Пловдив.
  На събитието присъстваха Кметът на Община Калояново, представители на общинската администрация, директори на детски градини и училища, директора ня Дирекция “Социална политика” към Община Пловдив, която е доставчик на услугите в Комплекса, представители на КСУДС Пловдив. Това е първата стъпка към развитие на междуобщинското сътрудничество при предоставяне на социални услуги.

  Прочетена 583 пъти Последно променена в Събота, 21 Септември 2019 09:01