Сряда, 21 Октомври 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  4 момичета от осмата поредна група на Професионален курс по Фризьорство в Център за работа с деца на улицата завършиха своето обучение

  Написана от  Публикувана в Актуално Сряда, 10 Юли 2019 10:35

  От началото на месец април 2019г., в Център за работа с деца на улицата стартираха занятията по теория и практика в Социално-образователната услуга „Фризьорство“ към Учебната база на Центъра за работа с деца на улицата, която се осъществява в партньорство с Център за професионално обучение „ГЛОБАЛ ИНС".

  Това е осма група, която се обучава и до този момент са завършили общо 26 курсисти.
  В професионалният курс са включени четири момичета, които продължават образованието си в град Пловдив, и са на възраст от 16 до 18 години. По време на курса те овладяха основни познания и компетенции за изискванията на професията и приложиха придобитите професионални умения в практика, като извършваха безплатни фризьорски услуги на деца и семейства в затруднено социално положение, както и на потребители на социални услуги в общността.
  На 28.06.2019 г., бяха връчени и Удостоверенията за придобита професионална квалификация.
  От тази година с цел затвърждаване на придобитите професионални умения, след приключване на курса, двама от курсистите получили отлични оценки, ще имат възможността за едномесечен стаж във фризьорски салон към обучаващата организация.
  Директорът на Комплекса за социални услуги – г-жа Недка Петрова, поздрави момичетата с успешното завършване и с пожелание за бъдещи успехи в училище и живота. Всяко едно от момичетата получи персонален подарък – професионална ножица и гребен, с които да упражнява уменията, придобити по време на професионалният курс.

  Прочетена 527 пъти