Петък, 07 Август 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  "Малкият Аз съм Аз" - емоционелен и вълнуващ финал на проекта "Артист в махалата"

  Написана от  Публикувана в Актуално Сряда, 10 Юли 2019 08:11

  Проектът е част от програмата "Пловдив 2019" и се изпълнява от Сдружение "Наш свят в партньорство с КСУДС - Пловдив

      На 03 юли 2019 г. в залата на КСУДС - Пловдив се състоя заключително събитие по проект "Артист в махалата", който се риализира с партньорствота на екипите в КСУДС. През последните няколко месеца екипът на Сдружението в лицето на Ива Панева

  работи много активно с децата от центровете на Комплекса по теми, които са изключително ценни и актуални, а именно --приятелството, различията между хората, посланията, които оставяме с нашите мисли, думи и постъпки. В рамките на проекта се реализираха дейности с децата в две възрастови групи - по-големите деца изработваха Аудио-визуални инсталации, като резултат, тяхното творчество беше представено в кратък видеоклип и специално изработено дърво, на което всеки постави своя поглед, чрез снимка, писмо, рисунка.
      За по-малките, проектът представи театрален уъркшоп, в резултат на който децата подготвиха театралната постановка "Малкият аз съм Аз", с което се постави и финал на проекта "Артист в махалата".
      Екипът на КСУДС благодари на Сдружение "Наш свят", на г-жа Ива Панева и г-жа Албена Ставрева за изключителния професионализъм и чувствителност към проблематиката на децата в риск, за деликатността, с която подхождат към съдбите им, и не на последно място за подхода и избраната тема за сюжет на постановката. Различието между хората и тяхното право да бъдат такива, да бъдат ценени със своята уникалност, което  допринася за един по-добър и по-смислен свят.
      В рамките на заключителната среща между директор КСУДС - Недка Петрова и екипа на сдружението, са обсъдени бъдещите насоки на сътрудничество. Г-жа Петрова представи приоритетие на Комплекса и ролята му на регионално представителство на Национален алианс за социална отговорност, като са договорени възможностите за партньорство с Алианса и членство на Сдружението в него. От своя страна г-жа Панева прие с ентусиазъм идеята за пъртньрство и съвместни инициативи с двете организации, като в най-кратки срокове се очаква Сдружение "Наш свят" да се присъеди към голямото семейство на НАСО.  Първото договорено съвместно събитие е  отбелязвае на Деня на толерантността - 16 ноември.

   

  Прочетена 440 пъти Последно променена в Сряда, 10 Юли 2019 10:35