Неделя, 23 Февруари 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  КСУДС – Пловдив стана домакин на проект, част от Европейската столица на културата Пловдив 2019

  Написана от  Публикувана в Актуално Понеделник, 24 Юни 2019 20:29

  На 20.06.2019 г. във фоайето на Центъра за обществена подкрепа бе открита инсталацията "Идентичност и самосъзнания". Инсталацията събира и представя дейностите в работилницата за „Аудио-визуални продукти."

  Деца от 10 -14 г., ползващи социални услуги в Центъра за работа с деца на улицата,  създават аудио-визуални продукти и креативни инсталации на тема „Идентичност и самосъзнание – респект към другия“. Чрез уъркшопи водени от специалисти, младите творци ще представят работите си пред граждани и имат възможност да изразят себе си и като въвлекат нови публики към съвременното изкуство на което са автори.
  Проектът „Артистични работилници за театрално интерактивно сценично творчество  (АРТИСТ) в Махалата се осъществява от Сдружение „Наш свят“ в партньорство с „Център за работа с деца на улицата“ към Комплекс за Социални Услуги за Деца и Семейства (КСУДС) – Пловдив с финансовата подкрепа на Фондация Пловдив 2019 и Австрийско посолство София.
  Арт инсталацията е своеобразна покана  за куклено-театрално представление Малкият Аз-съм-аз" по книгата на Мира Лобе, австрийски автор, адаптация и режисура Ива Панева – история за идентичността, търсенето на себе си и желанието да намерим щастие. Представлението се реализира от Сдружение "Наш Свят"/ Театър "Наш Свят", в него участват деца и професионални актьори. То ще се проведе на 03.07.2019 г. от 10 часа в сградата на Център за обществена подкрепа  с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38.

  Прочетена 311 пъти