Неделя, 23 Февруари 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Три награди получи Пловдив за принос в социалната политика

  Написана от  Публикувана в Актуално Четвъртък, 20 Юни 2019 10:42

   

  Три почетни юбилейни награди „10 години партньорство за социална отговорност” получиха представители за община Пловдив на официалната церемония по случай 10 години от създаването на Национален алианс за социална отговорност.

  Приз за цялостен принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги в България получи заместник-кметът Георги Титюков "Спорт, младежки дейности и социална политика".

  „Благодаря на Националния алианс за социална отговорност за оказаната чест и признание!” – каза той след церемонията, като допълни че „Отличието е за всички колеги от дирекция "Социална политика" и всички служители от вече 55-те на брой социални услуги на територията на град Пловдив за всеотдайността и неуморния труд.”

  Награди за цялостен принос в развитието на националните политики получиха и Веселина Ботева – директор Дирекция „Социална политика” в Община Пловдив и Недка Петрова – директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив, в качеството й на представителство на Алианса за Област Пловдив.  

  Събитието бе част от програмата на Международния форум „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“, който се проведе на 13-14 юни 2019 г.  Над 200 участника от България и Европа се включиха в срещата, която бе подкрепена от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Националното сдружение на общините в Република България и Община Варна.

  Интерес предизвика въпросът за практическото приложение на новите Закони за социалните услуги, Закона за личната помощ и Закона за  хората с увреждания.

   

  Прочетена 172 пъти Последно променена в Четвъртък, 20 Юни 2019 20:43