Понеделник, 06 Юли 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  30 балона в небето - 30 години Конвенция за правата на детето или как беше отпразнуван Първи юни 2019

  Написана от  Публикувана в Актуално Понеделник, 03 Юни 2019 11:37

  През 2019 г. отбелязваме 30 години от създаването на Конвенцията за правата на детето. По този повод 30 балона отлетяха в небето като символ на това, че детството е всеки ден и ние възрастните трябва да се грижим за спазване правата на всички деца, всеки ден. С тези послания Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив се включи в празника за Първи юни, организиран от Община Пловдив.
  Традиционни народни ритми изпълниха Цар Симеоновата градина по случай Първи юни и 70 години от създаването на танцов състав „Иглика” към Център за подкрепа на личностното развитие.


  Екипът на КСУДС – Пловдив предложи на децата да изработят картички, в рамките на творческо ателие. Специалисти от екипа на Комплекса бяха на разположение да информират и консултират гражданите, относно предлаганите социални услуги и подкрепата, която би могла да се получи във всеки един от Центровете на КСУДС – Пловдив.
  Като част от кампания за популяризиране на детските права, децата получиха значки, силиконови гривни с послания за по-добро детство, както и книжки с адаптирана детска версия на Конвенцията за правата на детето, предоставени от Уницеф.
  Конвенцията за правата на детето е приета на 20 ноември 1989 г. В България тя е в сила от юни 1991 г. и е част от вътрешното право. Това е първият юридически обвързващ международен документ, който утвърждава човешките права на всички деца. Основната цел на конвенцията е да гарантира правата на всяко дете сега и за бъдещите поколения, така че децата да ходят на училище, да са в безопасност и да достигнат пълния си потенциал.
  Всяко от събитията, които КСУДС – Пловдив организира или се включва като партньор е повод за популяризиране правата на децата и призив към възрастните да зачитат тези права и да се грижат те да бъдат зачитани за всяко дете. Посланията от Конвенцията са част от ежедневната работа на специалистите от екипа.
  Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив, предоставя многообразие от дейности за подкрепа, които са разпределени в 6 отделни Центъра, а именно:
  •    Център за обществена подкрепа /ЦОП/
  •    Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/
  •    Звено „Майка и бебе” /ЗМБ/
  •    Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности /ЦСРИ ДСП/
  •    ЦНСТ „Майка Тереза”
  •    ЦНСТ „Детска къща”
  Капацитетът на услугите в общността е 154, а броят деца и семейства, които са получили подкрепа през 2018 г. е близо 600. Всеки възрастен или дете в затруднение може да получи консултация катоподробна информация за предлаганите услуги е публикувана на website на КСУДС: http://ksuds-plovdiv.org/.

  Прочетена 261 пъти Последно променена в Понеделник, 03 Юни 2019 11:58