Събота, 14 Декември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Щъркелов ден - празник на семействата, родили децата в сърцата си

  Написана от  Публикувана в Актуално Вторник, 28 Май 2019 11:37

   

  На 27.05.2019 г. над 20 деца и семейства се включиха в събитието, организирано от екипът на КСУДС – Пловдив. Празникът Щъркелов ден бе изпълнен със смях и игри. Всяко семейство нарисува своята саксия и засади в нея цвете – символ на взаимност, грижа и любов. 30 саксии – отразяващи 30 години от приемането на Конвенцията за правата на децата на ООН бяха отнесени в домовете на семействата, за да станат част от тяхната история.


  Докато децата играеха на открито в парка, родителите имаха възможност да разговарят по между си и да обменят опит и подкрепа, също така можеха да се консултират с присъстващите социални работници и психолози от екипа на КСУДС, социални работници от Отдел „Закрила на детето” и представители на Държавната агенция за закрила на детето.
  Инициативата Щъркелов ден е част от дейността на Българска асоциация „Осиновени и осиновители” /БАОО/ и отбелязва деня, в който детето е дошло в семейството на своите родители-осиновители и това е поставило началото на общата им семейна история.
  Ние много искаме Щъркелов ден да се празнува във всяко семейство, където детето е дошло от сърцата на своите родители. И вярваме, че когато няма тайни, а само искрена любов и грижа щастието и благополучието са гарантирани.
  Празникът се осъществи с подкрепата на Фондация „Горещо сърце“ и г-жа Мария Семова, ОП „Паркове и градини“, както и администрацията на Община Пловдив район „Тракия“, на които екипът на КСУДС – Пловдив поднася своите благодарности и признателност.

  Тайната за осиновяването все още стои като предизвикателство пред обществото, в което битуват различни стереотипи и страхове. Много родители, осиновили своите деца, срещат затруднения да разговарят на тази тема, изпитват различни смесени чувства и притеснения, които не им позволяват да изживеят в пълнота щастието да бъдат родители на тяхното специално дете. Тази тайна много често не е тайна за самите деца. Разбирането на неподходяща възраст и при неподходящи условия разкрива един драматичен свят, в който детето е живяло - свят, в който всички са знаели нещо, което е било крито от него. Това разрушава доверието и силната връзка, създадена до момента. А осиновяването - това е акт, в който трите страни - биологичен родител, осиновител и дете се обединяват в името на любовта. Именно това е идеята на "Щъркелов ден"  - да представи осиновяването като повод за празник, а не като повод за тайни и притеснения.   
  От 2018 г. обучението за кандидат осиновители е с минимална продължителност 50 часа. Разширени са темите, свързани с отглеждането на дете със специални потребности, както и деца, преживели насилие. В обучителния екип са включени и външни специалисти – педиатър, екип от Български червен кръст, психолози.
  През 2018 г. екипът на Центъра за обществена подкрепа към КСУДС - Пловдив е подкрепил 121 семейства – кандидати за осиновители и вече осиновили своите деца, а от началото на 2019 над 50 семейства в различните програми за подкрепа на осиновителния процес.
  По информация на АСП за 2018 г. броят на кандидат-осиновителите, вписани в регистъра към 31.12.2018 г. е 1521., а броят на децата, нуждаещи се от осиновяване е 1919. През 2018 г. в България са осиновени 539 деца.

   

  Прочетена 350 пъти Последно променена в Вторник, 28 Май 2019 12:55