Понеделник, 01 Юни 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Община Пловдив и КСУДС Пловдив в подкрепа на щадящото детско правосъдие

  Написана от  Публикувана в Актуално Неделя, 19 Май 2019 18:33

  На 17 април г-н Фени Какама, съветник от регионалния офис на УНИЦЕФ в Женева по темата за достъп до правосъдие, посети Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пловдив. Той се запозна с работата на екипа и успя да присъства лично на щадящо изслушване на дете.


  Екипът на ЦОП развива услуги за деца, участващи в съдебни производства от 2012 г., когато по инициатива на Община Пловдив и ръководителя на Комплекса е изградена т. нар. Синя стая – специализирано помещение за изслушване/ разпит на деца, участващи в правни процедури. Към момента на нейното създаване Синята стая е петата в България и единствената, изградена в рамките на социална услуга, чийто доставчик е община.
  Освен осигурената материална база, в която е създадена уютна и предразполагаща за детето обстановка, в Центъра е сформиран специализиран екип от психолози и социални работници. Всички от екипа са преминали базово и надграждащо обучение за подготовка и придружаване на децата в процеса на изслушване, както и периодична специализирана супеврвизия.
  Към 2019 г. броят на изслушаните деца в Синята стая е 146, като в 90% от случаите това са деца, свидетели или жертви  на сексуално насилие.
  През последната година всички участващи в процеса специалисти полагат изключителни усилия изслушванията на децата да се сведат до минимум, което е сред целите на щадящото правосъдие.
  Професионализмът и усилията на специалистите от КСУДС и волята на Община Пловдив да развива този род услуги бяха отличени в специално благодарствено писмо, с което екипът на УНИЦЕФ в България и лично г-жа Даниела Колева, програмен директор „Закрила на детето“, изказват своята признателност на Община Пловдив и на директора на КСУДС г-жа Недка Петрова за съдействието при посещението на г-н Какама и предоставената възможност да се запознаят с работата на Комплекса.

  Прочетена 317 пъти