Петък, 20 Септември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Пролетна ваканция в Център за работа с деца на улицата

  Написана от  Публикувана в Актуално Неделя, 07 Април 2019 18:06

   

  Пролетната ваканция в Центъра премина под мотото „Да се забавляваме….“
  Децата се включиха в ателие за рисуване върху …КЕРЕМИДА….


  С много цвят, усмивки и детски ентусиазъм из под детските ръце се виеха малки къщи, слънчогледи, църкви и сърца….

  Центърът за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ предоставя услуги с цел превенция попадането на деца на улицата и отпадане от училище; социална рехабилитация и интеграция на деца, които трайно или епизодично пребивават на улицата, както и такива, които са отпаднали от образователната система.

  За изминалата 2018 година екипът на ЦРДУ е работил по 48 случая за годината, още 17 деца са включени в работа в общността. Ефективност се отчита при включването на потребителите на услугата в групови дейности и занимания – утвърдени и работещи са услугите ателие „Приложни изкуства” и „Лятно училище”; все по-утвърждаващ е и професионален курс „Фризьорство”, където се отчита висока ангажираност на страните; работа в насока превенция на социалната изолация в УМБАЛ „Св. Георги”. Развиване на партньорска мрежа - полицейски управления на територията на гр. Пловдив, МКБППМН, МБЧК, РСПБЗН, УМБАЛ, училища, представители на бизнеса и др.

   

  Прочетена 180 пъти Последно променена в Неделя, 07 Април 2019 18:24