Събота, 14 Декември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Инвестицията в кадрите е инвестиция в развитието на организацията

  Написана от  Публикувана в Актуално Понеделник, 01 Април 2019 18:04

  На 28 и 29.03.2019 г. в гр. Русе се проведе Форум „Добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности”, домакинстван  от Русенски университет „Ангел Кънчев”.  Тема на форума е „Професията „социален работник” през 21 век – предизвикателства и възможности за развитие”.
  Като част от програмата на Форума, г-жа Недка Петрова – директор на КСУДС – Пловдив – изнесе презентация на тема  „Опитът на КСУДС Пловдив в практическата подготовка на студенти от специалности „Социални дейности” на ПУ „Паисий Хилендарски” – формиране на основни компетенции за работа с деца и семейства”.

  Презентацията включва утвърдена практика и механизъм на взаимодействие между КСУДС Пловдив и  ПУ „Паисий Хилендарски”.  
  Студентска практика в КСУДС – Пловдив се провежда от 2012 г. като в рамките на обучителната програма бъдещите социални работници имат възможност да станат част от работния процес – наблюдават и водят сесии, пишат планове и доклади, участват в срещи и екипни обсъждания. Основна задача на менторите е формиране у студентите на важните фундаменталните принципи на социалната работа като недискриминация и гарантиране на детските права;  нагласата, че висшите интереси на детето са първостепенна грижа и отговорност, а семейството е най-доброто място за живот на детето.
  Ефективността на провежданото практическо обучение се определя от заложените последователност и логическа свързаност на цялостната учебната програма и процеси, пълен синхрон между  това , което чуват, виждат и докосват студентите.
  Ежегодно през КСУДС – Пловдив преминават над 40 студенти специалност “Социални дейности”– в рамките на текуща и преддипломна практика. Назначени в КСУДС – към 2019 г. – 8 социални работници – 4 последен курс на следване и 4 завършили през последните три години. Преминали за този период са 13 социални работници. В ДСП – Пловдив – към 2019 година работят 9 социални работници – 3-ти и 4-ти курс, а общият брой назначени, завършили специалност  “Социални дейности”  през последните три години е над 15.
  Екипът на Комплекса отчита, че добрата академична подготовка, включваща и практическо обучение е гаранция за формиране на основни компетенци, важни за всеки завършващ висшето си образование.
  Форумът  „Добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности” бе открит от ректорът чл.кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, който приветства гостите с "Добре дошли!" и отбеляза, че за академичното ръководство е чест да домакинства събитието.
  Доц. д.н. Сашо Нунев отбеляза, че форумът се провежда за трета поредна година, но този път той е по- различен. Тази година съорганизатор е Община Русе.  Другата разлика е участието на доц. Ана Радулеску (Assoc. Prof. Ana Radulescu, PhD) президент на Европейския клон на Международната федерация на социалните работници и проф. Флорин Лазар (Prof. Florin Lazar, PhD) член на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация на училищата по социална работа и регионален координатор за България.

  Прочетена 324 пъти Последно променена в Вторник, 02 Април 2019 07:07