Събота, 14 Декември 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Обучителен курс "Аз и другите" в СУ "Софроний Врачански"

  Написана от  Публикувана в Актуално Неделя, 24 Март 2019 18:53

   

  Екип от специалисти от КСУДС – Пловдив – в лицето на Татяна Каназирска и Любомир Вакрилов от Центъра за обществена подкрепа проведе обучителен курс „Аз и другите” в първи клас на СУ „Св.Софроний Врачански”, гр. Пловдив.


  Тази дейност се предоставя по заявка от Директора на училището и включва темите:
  •    Приятелство, правила и спазването на правила.
  •    Толерантност.
  •    Определение на насилието – какво е насилие, видове насилие.

  Обучението е интерактивно и преминава под формата на различни игри. Първоначално те са за формиране на групата и стартиране на груповия процес.
  Провеждат се дискусии относно приятелството и отношенията между хората – в какво се състои то, и какво е важно в отношенията. В хода на дискусията всеки участник в групата споделя своето менние по темата – „как трябва да се държим с нашите приятели, какво означава за него приятелството” и т.н.. От проведената дискусия се извежда и темата за  толерантност.
  Отделя се много време за коментари по темата за насилието. Учениците участват активно и определят какво е насилие и как да се постъпва при ситуация  на насилие, те споделят своето мнение.  
  Курсът дава възможност на учениците чрез игри и дискусии да формират комуникативни и социални умения, умения за толерантно отношение. Курсът работи за превенция на агресията и насилието.

  Екипът на КСУДС - Пловдив високо оценява партньорство със СУ „Софроний Врачански”, като се надяваме то да продължи да се развива и занапред, чрез осъществяване на съвместни дейности и събития. Обединените усилия на професионалисти от различни области допринася за повишаване на качеството на грижата за децата и спазването на техните права.

  Специалистите на Центъра за обществена подкрепа провеждат този и други обучителни курсове по заявка на училищата след обсъждане на конкретните нужди, темите в програмата и сключване на договор.
  През 2018 г. над 150 деца и родители са подкрепени в работа с общността чрез участието им в групови дейности в ЦОП и извън услугата. Екипът вярва, че инвестицията в работа по превенция в общността е ключова за предотвратяване на множество проблеми.
  Услугите на Центъра за обществена подкрепа са изброени тук.

   

  Прочетена 231 пъти Последно променена в Неделя, 24 Март 2019 19:12