Петък, 24 Май 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Дарение за семейства в нужда

  Написана от  Публикувана в Актуално Вторник, 18 Декември 2018 14:31

  Родителите на деца от Първа група на Детска градина „Светла” в гр. Пловдив, със съдействието на г-жа Людмила Тошева – директор на детската градина, дариха хранителни пакети за семейства в затруднено положение,

  които ползват социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив. Чрез този благороден жест 13 семейства, които изпитват материални трудности ще бъдат подкрепени в навечерието на Коледните празници.
  Екипът на КСУДС благодари от името на семействата и цени подкрепата, защото вярва че задоволяването на базовите потребности на децата е първата стъпка към осигуряване на качествена грижа и спазване на детските права.

  Прочетена 247 пъти

  Галерия със снимки