Петък, 24 Май 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Ден на музикотерапията в КСУДС

  Написана от  Публикувана в Актуално Вторник, 20 Ноември 2018 18:31

  На 15 ноември 2018 г. Комплексът за социални услуги за деца и семейства бе домакин на събитие по повод Европейския ден на музикотерапията.


   „Музиката ме вълнува” бе мотото, под което тази година за пети пореден път Европейската музикотерапевтична конфедерация (European Music Therapy Confederation, ЕMTC), част от която е Българската асоциация по музикотерапия,  отбелязва денят на музикотерапията в Европа.
  Тази година за първи път събития се проведоха в различни български градове. В Пловдив, в КСУДС четирима музикотерапевти – Елена Кумчева, Детелина Петрова, Яница Чуканска и Радка Георгиева – презентираха  музикотерапията и своя опит.  Пред събралата се група те презентираха теоретични знания, резултати от изследвания, които доказват ефекта на метода, както и различни техники и упражнения.
  Втората част от програмата включи присъстващите в реална музикотерапевтична групова сесия.
  Събитието приключи със споделяне на идеи за бъдещи дейности и размяна на координати.

  Прочетена 179 пъти Последно променена в Вторник, 20 Ноември 2018 19:09