Сряда, 23 Септември 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ПРОГРАМА „Връщане на младите майки към образованието” в ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ КСУДС – ПЛОВДИВ

  Написана от  Публикувана в Актуално Неделя, 28 Октомври 2018 10:59

  Екипът на Центъра за обществена подкрепа се включи в Проект „Връщане на младите майки към образованието”. Партньори на проекта са организации от България, Италия, Литва, Ирландия и Испания.
  Програмата използва иновативен метод за подпомагане на младите майки

  , които нито работят, нито учат, нито се обучават (NEET), да открият своя собствен път към образование и професия. Основава се на холистичен подход, съчетаващ групови семинари, индивидуални сесии с ментор за обучение и партньорски сесии със следното съдържание:
  - професионално ориентиране и консултиране
  - насоки в решението за определено образование
  - планиране на индивидуален професионален път
  - организация на грижи за деца при необходимост
  Пакетът предoставя методологии, които предлагат обучение за изграждане на групова атмосфера и група за подкрепа, от една страна, а от друга страна - да се провежда ориентиране и консултиране, подходящи за целевата група, нейното ръководство в решението за определено образование и планирането на индивидуална професионална образователна пътека. Методът цели да повиши тяхната компетентност, за да се укрепи тяхното самосъзнание. Накратко, това има за цел да осигури ориентация за напредъка в кариерата и избора на образование.
  В дългосрочен план Проектът цели да обърне вниманието към риска младите майки, които отпадат от образованието преди да са го завършили да страдат от бедност, както и да ги мотивира да се върнат към образователния процес и да завършат професионално образование.
  Пакетът за ориентация Проектът е първият от пакетите с помощни инструменти за млади майки. Неговите основни цели са:
  • подобряване на социалните когнитивни умения
  • подобряване на емоциите, познаването и разбирането
  • по-добър самоконтрол
  • по-добро планиране и решаване на когнитивни задачи
  • повече мислене преди действие
  • по-ефективно разрешаване на конфликти
  • по-положителна атмосфера в класната стая
  От страна на ЦОП/ КСУДС водещи на групата – Т. Каназирска, А. Чохлева и М. Димитрова.
  За партньори са привлечени ОУ „П. Славейков” и СУ „Н. Геров”.
  В процеса на работа преминали през проекта са 11 майки, които са подкрепени в личен и образователен план.
  В резултат от проведените дейности записани в училище са 4 майки и предстои още 1 майка да продължи образованието си.

  Прочетена 628 пъти Последно променена в Вторник, 20 Ноември 2018 19:36